Ders Planı

Uzaktan eğitim şeklinde ve tezsiz yüksek lisans olarak yapılan bu program; toplam 10 adet zorunlu dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.

YY Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Z/S
1 BUS598T Mezuniyet Projesi 0 20 Z
2 BUS501T Çağdaş Yönetim 3 7 Z
3 BUS520T Araştırma Yöntemleri 3 7 Z
4 BUS534T Pazarlama Yönetimi 3 7 Z
5 BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz 3 7 Z
6 BUS505T Finansal Muhasebe 3 7 Z
7 BUS509T İşletme Ekonomisi 3 7 Z
8 BUS515T Liderlik ve Takım Yönetimi 3 7 Z
9 BUS516T İnsan Kaynakları Yönetimi 3 7 Z
10 BUS519T StratejiK Yönetim 3 7 Z
11 BUS514T Uluslararası Pazarlama 3 7 Z
TOPLAM 30 90

İlgili Dosyalar