Işık'ta Etkinlikler

Işık'ta Etkinlikler

Işık Üniversitesi akademik programları ile öğrencilerini yaşama hazırlarken, diğer yandan gerçekleştirdiği etkinlikleri toplumla paylaşarak, bilim, sanat ve kültürün toplumda kalıcı şekilde yerleşmesine yardımcı olur. Toplumla iletişimin üniversitenin görevlerinden biri olduğuna inanan Işık Üniversitesi endüstri, sivil toplum kuruluşşalrı ile ortak çalışmalar yürütür, ulusal ve uluslararası platformlarda toplumun her kesimini ilgilendiren farklı konuların tartışılmasına olanak sağlar, çözümler yaratır.

Işık Üniversitesi, disiplinlerarası yapısı nitelikli öğretim üyeleri, araştırma odaklı altyapısı ve öğrencileri ile ders dışı bilimsel, sosyal ve sanatsal çok sayıda etkinliği gerçekleştirmektedir.

İlgili Dosyalar