Duyurular

Paylaş

"Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Pazarlama ve Medya" Konulu Proje'nin 3. Çalışma Toplantısı Kopenhag'da Gerekleştirildi

Proje ortakları 9-10 Ekim 2014 tarihlerinde 3. çalışma toplantısı için Kopenhag'da buluştu.


İki gün boyunca Sürdürülebilir Pazarlama ve proje için geliştirilen internet tabanlı oyun üzerinde çalışıldı. Konferansın ilk gününde tartışmanın ana konusu Sürdürülebilir Pazarlama'ydı. Yaz döneminde yapılan araştırmaya bağlı olarak, Aido yeni dersin hedefleri, başlangıç durumu ve diğer hususlarını sundu. Tüm ortaklar ile yapılan tartışmalar ile fikir alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki dönemde Aido öğrenim materyallerini geliştirecek.
İkinci gün, internet tabanlı oyunun geliştirilmesi üzerine çalışıldı. Bu projede, internet tabanlı oyun hedef kitlede yaratıcı endüstrilerde sürdürülebilirlik hakkında farkındalık yaratma üzerine geliştirilecek. IGS ve Dienstencentrum oyunun tasarımını gösterdi ve gelişimi hakkında sunum yaptı.
Ana hedefler

Bu projenin ana hedefleri Sürdürülebilirlik üzerine farkındalık yaratacak hem fiziksel hem de internet üzerinden kullanılabilecek simulasyonların tasarlanması ve yanı sıra Yeşil/ Sürdürülebilir Pazarlama üzerine eğitim ve öğrenme materyalleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen simulasyonlar ve eğitim materyalleri şirket içi ve şirket dışı eğitimlerde kullanılabilir. Ayrıca simülasyon ve eğitim materyalleri yaratıcı endüstriler ve medya alanında yetişen okul öğrencileri ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına göre de uyarlanmıştır. Bu konferansın amaçlarından biri de fiziksel simülasyon oyunun değişik ülkelere ve bölgelere göre uyarlanması için gerekli değişikliklerin belirlenmesi idi. İspanyol partner,AIDO, bu konferanstaki Yeşil/Sürdürülebilir pazarlama çalıştayını hazırlamıştır.

Araştırma

Katılımcı her ülke, kendi ülkesindeki sürdürülebilirlik, ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) alanında yaptığı araştırmayı sundu. Firmalar, üniversite öğrencileri ve/veya meslek yüksek okulu öğrencileri, ve değişik meslek birliklerini kapsayan bu araştırmaların sonuçları proje partnerleri ile paylaşıldı.

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirliğin temel ilkesi, yaşamımızı ve refahımızı sürdürmek için gereken her şeyin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevremize bağlı olmasıdır. Sürdürülebilirlik insanların ve doğanın verimli bir uyum içinde var olabileceği koşulların ortaya çıkarılmasını ve korunmasını, böylelikle de mevcut nesillerin ve gelecekteki nesillerin sosyal, ekonomik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
Sürdürebilirlik, su, madde ve insan sağlığı ve çevresini korumak için gerekli olan kaynaklara sahip olduğumuz ve gelecekte de olacağımızın garanti altında olması bakımından önemli bir yere sahiptir.

Bu projeye katılan kuruluşlar arasında Danimarka yazılı basın sektörü işverenleri organizasyonu olan GA; Danimarka'daki bir danışmanlık ajansı olan Cubion; Lyon, Fransa'da bir yüksek eğitim enstitüsü olan IGS (Institute de Gestion Sociale); İspanya Valencia'daki bir Optik, Renk ve Görüntü Teknolojik Enstitüsü olan Aido; Hollanda'da bir danışmanlık ajansı olan Dienstencentrum; Türkiye, İstanbul'dan Işık Üniversitesi ve Hollanda'daki VET enstitüsü(VET-Enstitüsü (Mesleki Eğitim Kurumu). Olan Stivako bulunmaktadır. Proje koordinasyonu Stivako tarafından yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için Proje web sayfasını ziyaret ediniz: www.project-sustainability.com


AB-proje ortağı: Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilir Pazarlama ve Medya" www.project-sustainability.com

İlgili Dosyalar