Duyurular

Paylaş

"Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilir Pazarlama ve Medya" Projesi başladı!

Proje, 15 Ocak 2014'te Hollanda Amstelveen 'de düzenlenen ilk konferansla başladı.

Sürdürülebilirlik Projesi temel olarak Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Pazarlamaya yönelik oyunların yanı sıra yeni eğitim ve öğrenme materyalleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu Eğitimler, Yaratıcı Endüstriler ve Medya/Yazılı Basın alanındaki okul öğrencilerinin  ve  bu alanlarda faaliyet gösteren şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanacaktır.

Sürdürebilirlik nedir?

Sürdürülebilirliğin temel ilkesi, yaşamımızı ve refahımızı sürdürmek için gereken her şeyin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevremize bağlı olmasıdır. Sürdürülebilirlik insanların ve doğanın verimli bir uyum içinde var olabileceği koşulların ortaya çıkarılmasını ve korunmasını, böylelikle de mevcut nesillerin ve gelecekteki nesillerin sosyal, ekonomik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
Sürdürebilirlik, su, madde ve insan sağlığı ve çevresini korumak için gerekli olan kaynaklara sahip olduğumuz ve gelecekte de olacağımızın garanti altında olması bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Bu projeye katılan kuruluşlar arasında Danimarka yazılı basın sektörü işverenleri organizasyonu olan GA; Danimarka'daki bir danışmanlık ajansı olan Cubion; Lyon, Fransa'da bir yüksek eğitim enstitüsü olan IGS (Institute de Gestion Sociale); İspanya Valencia'daki bir  Optik, Renk ve Görüntü Teknolojik Enstitüsü olan Aido; Hollanda'da bir danışmanlık ajansı olan Dienstencentrum; Türkiye, İstanbul'dan Işık Üniversitesi ve Hollanda'daki VET enstitüsü(VET-Enstitüsü (Mesleki Eğitim Kurumu) olan Stivako bulunmaktadır. Proje koordinasyonu Stivako tarafından yürütülmektedir.


Daha fazla bilgi için Proje web sayfasını ziyaret ediniz: www.project-sustainability.com


AB-proje ortağı: Yaratıcı Endüstrilerde Sürdürülebilir Pazarlama ve Medya" www.project-sustainability.com

İlgili Dosyalar