Duyurular

Paylaş

Kampüslerimizin Deprem Dayanıklılığı

Earthquake Resistance of Our Campuses

Değerli IŞIK'lılar
 
Tüm ülke olarak 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldık. Tüm yurttaşlar bugünlerde olası büyük bir deprem karşısında, içinde bulundukları binalara güven duymakta güçlük çekiyor.
 
İstanbul'da olası bir depremde Şile ilçesi depreme karşı İBB raporlarına göre en güvenli bölgedir. Yanı sıra, Üniversitemizin Şile Kampüsü 1999 deprem yönetmeliği sonrası inşa edilmiştir.
 
Maslak Kampüsümüz de gerekli çalışmalarla depreme karşı güvenli hale getirilmiştir. Kampüs yapılarımız yönetmelikte öngörülen deprem dayanıklılığı düzeyine ulaştırılmıştır.
  
Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımızı unutmayarak, tüm ulusumuza yeniden baş sağlığı dileyerek, bu zorlu günleri toplumsal dayanışmamızla aşacağımıza inanarak bilgilerinize sunarız.
 
FMV Işık Üniversitesi Rektörlüğü

************************
Dear Işık Members,

As a whole country, we were shaken by two major earthquakes centered in Kahramanmaraş on Monday, February 6, 2023. All citizens nowadays have difficulty in trusting the buildings they are in in the face of a possible major earthquake.

In a possible earthquake in Istanbul, Şile district is the safest region against earthquakes according to IBB reports. In addition, the Şile Campus of our University was built after the 1999 earthquake regulations. 

Our Maslak Campus has also been made safe against earthquakes with the necessary measures. Our campus buildings have reached the level of earthquake resistance required by the regulations.

We will not forget the citizens we lost in the earthquake, we wish our condolences to our entire nation, and we believe that we will overcome these difficult days with our social solidarity.

FMV Isik University Rectorate

İlgili Dosyalar