Duyurular

Paylaş

COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE VE GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ

COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE VE GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ

Bu belge, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tüm çalışanların, öğrencilerin, alt işverenler ve ziyaretçilerin kampüs içinde dikkat etmeleri "gereken hususları, güvenli davranışları, Pandemide çalışma koşulları ve gerçekleştirilen düzenlemeleri" içeren güvenli çalışma rehberidir.

Işık Üniversitesi Şile/Maslak kampüsü ayrıca tüm eklentilerinin pandemi süreci ve yeni normal süreçte eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili sürdürdüğü tüm faaliyetlerine güvenli bir şekilde devam edebilmesi için alınan tedbirlere ve yapılan düzenlemelere dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önüne alındığında, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, diğer ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların aldığı güncel önlemler ve kararlar yakından takip edilmekte ve Işık Üniversitesinde uygulanacak önlemler bu doğrultuda revize edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın her bir alan için yayınladığı Covid-19 salgınına karşı alınması gereken özel önlemler doğrultusunda, Işık Üniversitesi Şile ve Maslak kampüslerinde ilgili kurul ve komisyonlarının tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararlar ve önlemler uygulanmaktadır.

Işık Üniversitesi, birden fazla birim, bu birimlerin öğrencileri, akademik personel, idari personel, alt yüklenici firma personeli ve ziyaretçilerin bir araya geldiği ve etkileşim içinde bulunduğu ortamlardır. Bu sebeple Covid-19 salgını dikkate alınarak kampüsteki tüm faaliyet alanlarının riskleri belirlenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Temel Hedefimiz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyum içerisinde, sağlıklı bir veri tabanı oluşturarak risk grubundaki bireyleri kampüse gelmeden tespit etmek ve kampüslere girişlerini engellemektir.

Üniversite yapıları, toplu ortamların bir arada bulunduğu ve uzun süre vakit geçirilen ortamlardır. Covid-19 salgınında bulaşma, damlacık ve temas yoluyla gerçekleşmektedir. Salgından korunmak için alınan tüm fiziksel tedbirlerin de ötesinde, yayılımın engellenmesi için en önemli korunma yöntemi öncelikle kişilerin kendilerini korumaları yani bireysel sorumluluktur. Üniversite içinde toplu bulunulan ve uzun zaman geçirilen ortamların olması sebebiyle kampüsteki her bireyin kişisel koruyucu ekipman olan maske kullanımına özen göstermesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, FMV Işık Üniversitesi, Covid-19 süreci risklerini belirlemek ve takip edebilmek için "Covid Bilgilendirme" platformu oluşturulmuş, bu platform ile tüm çalışanlarını ve bünyesindeki her bireyi yakından takip etmeyi amaç edinmiştir. Bu sürecin işlerliğinin arttırılabilmesi için "aşı durum bilgisi, pozitif ya da yakın temaslı" gibi bilgilerin covid.bilgilendirme@isikun.edu.tr e-posta adresine bildirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Covid-19 pandemi sürecinin, alınan önlemler ve FMV Işık Üniversitesinin tüm mensuplarının göstereceği yüksek düzeyde hassasiyet sayesinde güvenli bir şekilde atlatılacağına olan inanç sonsuzdur. Bu doğrultuda Covid-19 pandemisi nedeniyle FMV Işık Üniversitesi tarafından alınan önemler aşağıdaki gibidir:

GENEL ÖNLEMLER

 • FMV Işık Üniversitesi olarak Covid-19 ile mücadelede en önemli tedbirin hasta ya da riskli olan kişilerin, kampüse giriş yapmadan tespit edilmesi olduğu bilinciyle hareket edilmektedir.
 • Işıknet web sayfası içerisinde oluşturulan Personel Covid-19 Bilgileri alanında KVKK Kanunu'na uygun olarak tüm personelin HES kodu ve aşı bilgileri toplanmaktadır. Her gün HES kodları kontrol edilerek riskli grupta olan kişilerin kampüse giriş yapmadan tespit edileceği bir sistem oluşturulmuştur. Aynı sistem öğrenci ve alt yüklenici personeli için de kullanılmaktadır. Bu sayede Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu alt yapıdan faydalanarak her sabah saat 06:15'de tüm personel, öğrenci ve alt yüklenici çalışanlarının HES kodu sorgulaması yapılarak, riskli olarak tespit edilen kişilerin kampüse girişleri önlenmektedir. Sorgulama sonucunda riskli tespit edilen kişilere, servis şoförlerine ve kampüs girişlerine kısa mesaj yolu ile bilgi verilmektedir.

 

 • Kampüslerde tüm alanlarda ve servis içerisinde maske kullanımı zorunludur.
 • Kampüs girişlerinde, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmaktadır. Her bir bireyin HES kodunu oluşturması ön koşuldur.

 

 • Servislere binmeden önce ateş ölçümü yapılmaktadır.
 • Dünya Sağlık Örgütü ve ülkemizin kabul ettiği aşıları yaptırmış olan kişilerin kampüslere girişine izin verilmektedir. Antikor test sonucunu paylaşması neticesinde, antikor seviyesi yüksek olan kişilerin de kampüse girişine izin verilmektedir.

 

 • Aşılı olmayan kişiler yurtlara kayıt yaptıramayacak ve kayıtlar esnasında öğrencilerden aşı kartları talep edilecektir. Yabancı uyruklu öğrencilerden uluslararası geçerliliği olan aşı kartları talep edilecektir. Aşı yaptıramamış yabancı uyruklu öğrencilere aşı olmaları için 45 gün süre tanınacaktır.
 • HES kodunu iletmeyen ve aşı karnesini beyan etmeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaktır.

 

 • Kampüslerin tüm alanlarında güvenli ve sosyal mesafeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.
 • Dersliklerin büyük kısmına kamera sistemi yerleştirilmiştir. Hibrit eğitim sisteminde uzaktan eğitim alacak olan öğrenciler dersleri izleyebilecek, alınan ders kayıtlarından öğrenciler daha sonrasında faydalanabileceklerdir. Pedagoji Komisyonu'nun derslikler için alacağı Covid-19 kararları esastır.

 

 • Ortak yaşam alanlarında ve kampüs genelinde el dezenfektanları ve atık maske kutuları bulunmaktadır.
 • Kampüslerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde zemin işaretlemeleri yapılmıştır.

 

 • Kampüslerde Covid-19 temizlik birimi oluşturulmuştur. Birim üyeleri, tüm gün boyunca asansör düğmeleri, kapı kolları, ortak kullanılan masalar, vb. sık kullanılan yüzeylerin dezenfeksiyonunu sağlamaktadır.
 • Kapalı ortamlarda mümkün olduğunca doğal havalandırmanın sağlanması için kapı ve pencerelerin açık tutulması tavsiye edilmektedir. Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, temizlik personeli, alt yüklenici personeli olmak üzere herkesin bulunduğu ortamın havalandırılmasını sağlamaya azami özen göstermesi gerekmektedir.

 

 • Kampüslerde kapalı alanlarda ve dersliklerde aynı anda bulunabilecek toplam kişi sayısı, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, fiziki olarak kişiler arası en az 1 metre boşluk olacak şekilde hesaplanmıştır.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda; Kampüslerde atölyeler, çağrı merkezleri, kütüphaneler, servisler, büfe, kantin, yemekhaneler, derslikler, laboratuvarlar, toplantı salonları, konferans salonları, çok amaçlı salonlar, asansörler, bekleme salonları, lobiler, koridorlar, giriş, güvenlik, danışmalar, halı sahalar, kapalı spor salonları, mescitler, ofisler, tuvaletler ve lavabo gibi alanlarda Covid-19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar belirlenmiş ve afişler asılmıştır. Afişlerin alt kısmında, alanın içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayıları yer almaktadır.

 

 • Yemekhaneler, toplantı salonları, sınıflar gibi toplu kullanılan alanların tamamı sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hizmet vermek üzere düzenlenmiştir.
 • Yemekhanede; çatal, bıçak, kaşık ve ekmek kapalı poşette, sos, içecek ve baharatlar da tek kullanımlık olarak servis edilmektedir. Masalarda oturma düzeni yan yana bir dolu bir boş ve karşılıklı çapraz oturulacak şekilde işaretlenmiştir. Yemekhaneye giriş ve çıkışlar temasın azaltılması adına farklı kapılardan yapılmaktadır.

 

 • Toplantıların mümkün olduğunca çevrimiçi olarak yapılması önerilmektedir. Yüz yüze yapılması zorunlu olan toplantıların kapalı alanda aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kuralına uyacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
 • Pandemi sürecinde mümkün olduğunca misafir kabul edilmemesine özen gösterilmelidir.

 

 • Kişisel eşyaların ortak kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Oturma alanlarında boş bırakılması için işaretlenmiş olan alanlara oturulmaması sosyal mesafenin sağlanması açısından önem taşımaktadır.

 

 • İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu birimler ve danışma, güvenlik gibi alanların önüne plastik cam konularak, çalışanların diğer kişilerle temasının azaltılması amaçlanmıştır.
 • Kampüslerimizde vaka yönetimi, Sağlık Bakanlığı'nın algoritmaları doğrultusunda yürütülmektedir.

 

 • Kampüste çıkabilecek şüpheli vaka durumunda ya da yakın temaslı kişiler için, en yakın sağlık kuruluşuna ya da izolasyon için evine ulaştırılmaları amacıyla, şoförün şüpheli ya da yakın temaslı kişiden izole edilmesini sağlayan tüm önlemlerin alındığı bir araç kampüs içerisinde hazır bulundurulmaktadır.
 • Şile ve Maslak Kampüslerimizde sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş sigara içme alanları oluşturulmuştur. Sigara içildiğinde maske kullanılmadığından ve damlacıkların saçılma ihtimali yüksek olduğundan, sigara içen kişilerin bu alanları kullanmaları önem taşımaktadır.
 • Maske takılmadan önce ve maskeyi çıkardıktan sonra eller yıkanmalı, imkân yoksa el antiseptiği kullanılmalıdır. Maske takılırken iplerinden tutularak takılması, iç ve dış yüzeye temas edilmemesine dikkat edilmesi, maske takılıyken dış yüzeye el ile temas edilmemesi, el ile yüz, göz, burun ve ağıza dokunulmaması önemlidir.

 

 • Maskeyi sadece ağıza takıp burnu ve/veya çene altını dışarıda bırakmak, maskeyi çene altına indirmek, kola takmak, masaya bırakmak, sonrasında takarken maske iç yüzünün virüs bulaşmış olması olası çene, sakal, kol yüzeyi ya da masadan mikrobu alarak doğrudan ağız ve burun ile temas ettirmek, etkenin bulaşma riskini artıran durumlardır. Bu durumlarda maske enfekte olacağı için yarar sağlamak yerine hastalığa yakalanma riskini artıracaktır. Maskeler uzun/yüksek sesle konuşma, sıcak hava, fiziksel aktivite yapılması durumunda ıslanacağı için koruyucu özelliğini kaybeder; bu durumda yeni bir maske kullanımı uygun olacaktır. Maske nemlendiğinde, kirlendiğinde ve uzun süreli kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir. Maske doğru kullanılmadığı zaman koruyucu özelliği tam olmaz. Doğru maske kullanımı için maskenin burun, ağız ve çeneyi tam olarak kapatması ve maskenin yüzün yan kısımlarına tam temas etmesi gerekir.
 • El hijyeni gerekli olduğu her durumda ve uygun şekilde uygulanması halinde enfeksiyonların önlenmesinde en temel ve en basit yoldur. El hijyeni sağlanmadan önce; kolların sıvanması, bilezik, yüzük-saat gibi aksesuarların çıkartılması, takma tırnakların veya tırnak ürünlerinin çıkartılması gereklidir. Yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, diş, ağız, göz ve yüz temizliğinden önce, burun temizliğinden sonra, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra, çöplere dokunduktan sonra, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, hayvanlarla temas ettikten sonra, dışarıdan eve/ofise gelindiğinde el hijyeni uygulanır. Bunların dışında ellerin görünür şekilde kirlendiği her durumda su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması gerekir.

 

 • Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal ve ateş gibi belirtileriniz varsa lütfen kendinizi izole ediniz, yetkilinizi bilgilendiriniz, kampüs içerisindeyseniz Revir'e başvurunuz ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya diğer kurumların bekleme salonları, otobüs, servis, vb. ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kaldıysanız, sağlık merkezinde bulaşa maruz kaldıysanız, COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kaldıysanız, COVID-19 hastasıyla okul öncesi ve okul çocuklarında aynı evi paylaştıysanız veya bunlara bakım verdiyseniz, COVID-19 hastasıyla aynı odayı paylaştıysanız, COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam, vb.) ile korunmasız temas etiyseniz, COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve yan koltukta oturduysanız, COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalıştıysanız, "yakın temaslı" kişi grubunda yer alıyorsunuz. Bu durumda yetkilinizi bilgilendiriniz. 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekmektedir.

 

Genel kurallara ek olarak belirli alanlarda üniversitemizin tüm mensuplarının güvenliği için uyulması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır.

Covid-19'dan Korunmak İçin Ofislerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Ofislerde kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Ofis içerisinde damlacıkların yayılımını arttıracak şekilde yüksek sesle konuşmayınız.
 • Dinlenme esnasında ve dinlenme alanlarında en az 1 metrelik fiziksel mesafeyi koruyunuz ve maskenizi çıkartmayınız.
 • Kapı ve pencere sık sık açarak ofisinizi havalandırınız.
 • Kâğıt, kalem, bilgisayar, telefon, vb. ile kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Servislerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Servise binerken ve inerken fiziki mesafe kuralına dikkat ediniz (1 metre).
 • Servise binmeden önce el dezenfektanı ya da en az %70'lik alkol içeren kolonya ile ellerinizi dezenfekte ediniz.
 • Yolculuk boyunca maskenizi çıkartmayınız.
 • Servis içinde asla yüksek sesle konuşmayınız.
 • Aracın farklı kişiler tarafından her kullanılışı sonrasında sık temas edilen yerler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) temizlenmelidir.
 • Servise binme sıranıza göre en arka koltuktan başlamak üzere öne doğru oturulmalıdır.
 • Serviste bir mecburiyet olmadığı sürece su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.
 • Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Pencereler uygun olan her fırsatta açılmalıdır.

Covid-19'dan Korunmak İçin Toplantı, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salonlarda Uyulması Gereken Kurallar

 • Toplantı/Konferans/Çok Amaçlı Salonda kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Toplantıları mümkün olduğunca az sayıda katılımcıyla ve en kısa sürede gerçekleştiriniz.
 • Kâğıt, kalem, bilgisayar, vb. ile kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak salonun havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Dersliklerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Sınıflarda kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Eğitim materyallerini ve kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız.
 • Sınav kâğıdı, not kâğıdı, defter, vb. bulaşa sebebiyet verecek kağıtları elden ele dağıtmayınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak sınıfın havalandırılmasını sağlayınız.
 • Sınıf içerisinde yüksek sesle damlacıkların yayılımını arttıracak şekilde konuşmayınız.
 • Derslik kapasiteleri Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenmiştir.

Covid-19'dan Korunmak İçin Büfe, Çay Ocağı, Kantin ve Yemekhanelerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Büfe/Kantin/Kafe/Yemekhanelerde kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Masalardaki sandalyeler bir kişi boşluklu, çapraz oturacak şekilde düzenlenmiş ve işaretlenmiştir. Lütfen sandalyelerin yerini değiştirmeyiniz.
 • Yemek yeme esnasında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Yemek bittiği anda maske tekrardan takılmalıdır.
 • Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.
 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerinizi su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak Büfe/Kantin/Kafe/Yemekhanenin havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Asansörlerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Zorunlu olmadıkça asansörü kullanmayınız.
 • Asansör içerisinde lütfen konuşmayınız.
 • İşaretli alanlarda ve sırt sırta dönük şekilde durunuz.

Covid-19'dan Korunmak İçin Kapalı Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar

 • Kapalı Spor Salonlarına randevu sistemiyle giriş ve çalışma yapılmaktadır.
 • Kapalı spor Salonlarında kişiler arasında en az 2 metre olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Salgın süresince yakın temas gerektiren sporlar ile takım halinde yapılan grup egzersizleri ve sporları yapılmamalıdır.
 • Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Spor salonu içerisinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Spor salonunda ortak havlu, vb. kişisel eşya kullanımı yasaktır. Spor salonuna gelirken kendi havlunuzu, yer matınızı, vb. kişisel eşyalarınızı yanınızda getiriniz.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak salonun havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Kütüphanelerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Kütüphanelerde kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Kitaplara dokunmadan önce ve dokunduktan sonra el antiseptiği kullanınız.
 • Kâğıt, kalem, vb. ile kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız.
 • Ortak kullanılması gereken materyallerinin her kişinin kullanımından sonra dezenfeksiyonunu sağlayınız.
 • Kütüphanelerdeki çalışma odaları ve masaların her kullanımdan sonra dezenfeksiyonunu sağlayınız.
 • Kütüphanelerdeki çalışma odalarının her kullanımından sonra en az 15 dakika süre ile boş kalmasını ve havalanmasını sağlayınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak Kütüphanenin havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Kurallar

 • Laboratuvarlarda kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Ortak kullanılması gereken eğitim materyallerinin, mikroskop, vb. gibi birden çok kişinin kullanımına açık olan cihazların her kişinin kullanımından sonra dezenfeksiyonunu sağlayınız.
 • Varsa lavabo ve eviyeleri kişisel hijyen amaçlı kullanmayınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak laboratuvarın havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Atölyelerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Atölyelerde kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Kâğıt, kalem, vb. ile kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayınız.
 • Ortak kullanılması gereken eğitim materyallerinin ve birden çok kişinin kullanımına açık olan cihazların her kişinin kullanımından sonra dezenfeksiyonunu sağlayınız.
 • Varsa lavabo ve eviyeleri kişisel hijyen amaçlı kullanmayınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak atölyenin havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Bekleme Salonları, Lobiler ve Koridorlarda Uyulması Gereken Kurallar

 • Diğer kişilerle aranızda en az 1 metre mesafe olacak şekilde hareket ediniz.
 • Yüzeylere dokunmamaya özen gösteriniz. Ortak kullanım alanlarındaki yüzeylere dokunmanız durumunda ellerinizi sabun ve su ile yıkayınız ya da el antiseptiği kullanınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Giriş, Güvenlik ve Danışma Alanlarında Uyulması Gereken Kurallar

 • Diğer kişilerle aranızda en az 1 metre mesafe olacak şekilde hareket ediniz.
 • Zemin işaretlemelerine uygun hareket ediniz.
 • Danışma ve Güvenlik Personellerine 1 metreden fazla yaklaşmayınız.
 • Giriş kartlarınızı her kullanımdan sonra dezenfekte ediniz.

Covid-19'dan Korunmak İçin Halı Sahalarda Uyulması Gereken Kurallar

 • Halı Sahalarda sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenleme yapılmıştır ve içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlenmiştir. Halı Sahaları bu kurallara uygun şekilde kullanınız.
 • Antrenman ve maç dışında fiziksel mesafe 1 metre olacak şekilde hareket ediniz.
 • Halı Sahaya girdikten sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Halı Saha içerisinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Halı Sahada ortak havlu, vb. kişisel eşya kullanımı yasaktır. Spor salonuna gelirken kendi havlunuzu, vb. kişisel eşyalarınızı yanınızda getiriniz.

Covid-19'dan Korunmak İçin Mescitlerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Namaz esnasında maske çıkartılmamalıdır.
 • Abdest alırken ve namaz kılarken fiziki mesafe kurallarına uyunuz. (1 metre)
 • Tespih, takke, rahle, vb. ortak kullanımı yasaktır.
 • Lütfen kendi seccadenizi kullanınız.
 • Mescitlerde kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmıştır ve içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlenmiştir. Mescitleri bu kurallara uygun şekilde kullanınız.
 • Pencereleri mümkün olduğunca açık tutarak salonun havalandırılmasını sağlayınız.

Covid-19'dan Korunmak İçin Yurtlar ve Misafirhanelerde Uyulması Gereken Kurallar

 • Yurtlara aşı kartı olmayan, aşısını yaptırmamış öğrenci kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden uluslararası geçerliliği olan aşı karnesi istenecektir.
 • Yurt odalarında kalacak olan kişi sayısı sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenmiştir.
 • Kampüsteki en izole yurt binası olası vaka durumunda evinde karantinaya gidemeyecek olan öğrencilerin kalabilmesi için karantina bloğu olarak ayrılmıştır. 32 odalı karantina bloğu bulunmaktadır.
 • Yurtlarda kalan öğrencilerden olası pozitif vaka durumunda İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin, uygun izolasyon koşulları sağlanarak karantina için evlerine ulaştırılmaları sağlanacaktır.
 • İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler için ise ulaşımı 4 saati geçmeyecek olanların evlerine ulaşımı sağlanacaktır. Ulaşımı 4 saati geçecek olan öğrencilerin, karantina için ayrılan yurt bloğunda izolasyonu sağlanacaktır.
 • Yurt odalarının temizliğini yapan personelin, cvoid-19 kişisel koruyucu donanımlarını kullanması sağlanmaktadır.

FMV Işık Üniversitesi tarafından Covid-19 önlemlerini içeren bu rehber 15.09.2021 tarihi itibariyle geçerli olup, kamuda alınacak her türlü önlem takip edilerek, revize edilecektir.