Etkinlikler

Paylaş

Özel Çocuklar Festivali

Bireysel olarak müzikle herhangi bir şekilde uğraşan, şarkı söylemeyi seven, müzik eğitimi alan veya alamayan otizm tanılı çocukları ve gençleri bir araya getirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, kendilerine olanak verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek, ailelere motivasyon sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla; FMV Işık Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllü 50 Işık'lı bir araya gelerek 2014 yılında Otizm Orkestrası Topluluğu kurdu.

İşitsel bir uyaran olarak müzik, Otizmli çocukla iletişim kurmak için iyi bir yoldur. Dış seslere karşı tepkisiz kalan Otizmli bir çocuk, müziksel seslere karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Müzik duyular arası bir bütünlük kurduğu gibi, orijinallik, ritim ve sınırlılık ögelerini birleştirdiğinden dolayı çocuklarda iletişim ve çevre oluşumu sağlar.

Bireyin topluma entegrasyonu olan sosyalleşme, çocukluk döneminden başlayarak bir ömür boyu devam eder; fakat otizmden kaynaklanan zihinsel ve sosyal gelişmelerdeki eksiklikler, Otizmli bireylerin iletişim becerileriyle beraber sosyal davranışlarındaki problemleri de beraberinde getirir. Sosyalleşme yönünde bir gelişme gösteremeyen otizmlilerde birbirinden farklı, problemli davranışlar ortaya çıkar. Psikolojik gereksinimler ve kişisel bütünlük düşünüldüğünde müzik , Otizmli çocuklarda sakinleştirici bir rol üstlenir.

Müzik ile birleşmiş otizmli bir çocuğun iletişim becerilerindeki eksiklikler onarılır, kendini ifade etmesi kolaylaşır ve çocuk sosyal kurallara uyabilme yetisi kazanır. Çocuk müzikle ilişkilendirildiği zaman sosyalleşme noktasında , sosyal bir alanda varlıklı olarak yer aldığından dolayı psikolojik yapısında olumlu etkiler gözlenir.  Müzik yapma bağlamında biriyle müzik yapmak için bir araya gelme düşüncesi bile çocuk için sosyal bir ortam sağlar.

Otizm bütünüyle tedavi edilemese de otizmde hedef, bireye sosyal olarak kendisini idare edebilme becerisi kazandırmaktır. Sanatsal bir beceri ile uğraşmak çerçevesindeki müzik yapma meselesi bu tip hastalıklarda önemli bir katalizördür. Başarmak için sosyal davranışın sergilenmesi çocuğun psikolojik anlamda rahatlamasını sağlar. Eksik değil "FARKLI"  olduğunu hisseder.

Türkiye'de müziğin dinlendirici, sakinleştirici, tedavi edici terapisine rağmen yeterli çalışma yapılmadığına dikkat çeken "FMV Işık Üniversitesi"  öğrencileri,  MÜZİK ve OTİZM üzerine yapılan çalışmaları arttırmak, otizmli bir çocuğun müziğe olan yetenek ve ilgisini ortaya çıkarıp "FARKINDALIK" yaratmayı hedefliyor.

2014 yılında çalışmalara başlayan topluluk, 2015 yılında "Dünya Otizm Farkındalık Haftası" kapsamında önemli bir projeye hazırlanıyor.
İki gün düzenlenecek olan proje 1-2 Nisan 2015 tarihlerinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde gerçekleşecek.

1 Nisan tarihinde otizm tanılı çocukların ve gençlerin velileri için "Otizm, Down Sendromu, Zihinsel Engeller'' konulu seminerler düzenleyecek olan ekip, aynı tarihlerde Şile ve Maslak Kampüslerinde, resim ve el becerisine sahip otizmli, down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli olan çocukların ve gençlerin hazırladığı el sanatlarından oluşan bir sergi açacak.

ÖZEL ÇOCUKLAR MÜZİK ATÖLYESİ
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde Şile Kampüsü Oditoryumunda gerçekleşecek olan, Otizm tanılı çocuklar ve gençler ile Işık'lı öğrencilerden oluşan orkestra konser verecek.
Ayrıca birçok sanatçının gönüllü olduğu ve desteklediği proje kapsamında yapılacak konserden elde edilen gelir ile "Özel Çocuklar Müzik Atölyesi" kurulacak.

İlgili Dosyalar