Etkinlikler

Paylaş

Işık Üniversitesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Başladı!

128 yıldır kesintisiz eğitim veren Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi bilim ve sanata verdiği önemi, Cumhuriyet'in 90. yılı onuruna, 12 Kasım-20 Aralık 2013 tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutluyor.


İlk etkinlikte; Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. İsmail Avcı'nın 73 eserden oluşan '52. Sanat Yılı Kişisel Resim Sergi'si açıldı. Louvre Müzesi'nde Van Gogh ve Cezanne'den reprodüksiyonlar yapmış olan Avcı'nın; doğal ortamlarında gözlemlediği atların çizimleri hayatında önemli bir yer tutuyor. 73 eserin büyük bir kısmı da yine bu at resimlerinden oluşuyor.   

 

"HİÇBİR SANAT YAPITI ONU YARATAN ÇEVREDEN SOYUTLANAMAZ"


Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak, etkinliğin ilk ayağı olan 'Prof. İsmail Avcı Resim Sergisi'nin açılış konuşmasında; kültürel mirasımıza vurgu yaptı. Prof. Kıyak; "İnsanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütününü yani genlerine 'Kültür' diyebiliriz. Maddi olan, insan tarafından yaratılmış ürünlere çoğu kez 'Sanat' eseri ve teknolojik ürün demekteyiz. Sanat eseri yapıldığı dönemin kültürel, teknolojik, toplumsal özelliklerini taşır. Hiçbir sanat yapıtı onu yaratan çevreden soyutlanamaz. Coğrafi bölgenin, iklim ve çevre koşullarının, inanç ve yaşayış biçimlerinin sanat yapıtının ortaya çıkışındaki rolü büyüktür, yani sanat yereldir diyebiliriz.

 

"KÜLTÜR, ETKİLEŞİM YOLUYLA KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILIR"


Bugün "kültürlü insan" söylemi, okullarda eğitim görmüş diploma sahibi olandan çok bu kültürel gen geçişleri gerçekleşmiş, sanat, felsefe ve bilimde önceki kuşakların mirasını devralmış, düşünsel boyutu geniş ve bunu yaşam biçimine ve duruşuna aktarmış; aynı zamanda kültürel mirasına katkı veren bu mirası aktarabilen insan profili tanımlanmaktadır. Kültür, etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu nedenle kültür etkinlikleri çok önemli olup deneyim ve birikimlerin sonraki jenerasyona aktarılmasında çok önemli araçlardır. Şüphesiz okullar ve özellikle üniversiteler bu kültürel geçişte öncü konumunda ancak bunu yaparken içinde bulunulan kültürel kimliğimizi paylaştığımız toplumla iç içe yapmalıyız, onları da bu sürece dahil etmeliyiz" diyerek üniversitelerin eğitimin yanı sıra kültürel faaliyetlerde de topluma karşı sorumlu olduğunu özellikle vurguladı.   

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Boydak, konuşmasına sanatçı Prof. İsmail Avcı'yı tanıtarak başladı. Boydak; İsmail Avcı'nın sanatında doğanın çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek; "Avcı, her şeyin doğanın bir parçası olduğuna inanır. İnsan da doğanın bir parçasıdır. Avcı'nın eserleri arasında, atların da önemli bir yeri vardır. Karacabey harasında bir müddet bulunarak atları gözlemlemiş, daha sonra resmetmiştir. Avcı'ya göre desen sanatın temelidir" dedi.

Açılışın ardından Oda Müziği Konseri eşliğinde sergi gezildi.

İlgili Dosyalar