Etkinlikler

Paylaş

İkinci Uluslararası Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı

Yurtiçi ve yurt dışında farklı alanlarda (Matematik, mühendislik, tıp, fizik, biyoloji, vb.) çalışan araştırmacıları bir araya getirerek iş birliği yapmak, buna ek olarak bu alanlarda yeni araştırma konularının paylaşılacağı bir platform kurmak amacıyla 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde, Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde "İkinci Uluslararası Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı" düzenleniyor.

Çalıştayı, Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Arık konuşma yaparak açtı. Ardından Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Tavşanoğlu konuşma yaptı. İkinci günde ise Prof. Dr. Derong Liu çalıştayda sunum yaptı.

Bu çalıştayda modern bilimin en ilgi çeken konularından birisi olan karmaşık sistemlerin dinamiği üzerine odaklanılacaktır. Bu konunun çok fazla ilgi çekmesinin iki temel nedeni vardır.

Birinci neden, henüz tam olarak kurgulanıp geliştirilmemiş olan düzensiz birçok hareketin tanımının ve çözüm metotlarının zorluğu ile ilişkisinden kaynaklanmaktadır. İkinci neden ise, karmaşık dinamik sistemler bulgularının çok önemli olması ve birçok probleme uygulanabilir olmasıdır.

Bu problemler sadece sinir bilimi, biyoloji, genetik, tıp ve kuantum fiziği gibi alanlardan değil mühendislik, deprem tahmini, sosyal bilimler gibi birçok farklı alandan olabilmektedir. Buna ek olarak, elektrik/elektronik mühendisliği, makina mühendisliği, fizik, biyoloji, ekonomi, finans, bilgisayar bilimleri, deprem izleme, vb. alanlarda dinamik sistemler perspektifinden matematiksel modelleme gerektiren problemlere ve onların analizlerine ilgi duyulmaktadır.

İlgili Dosyalar