Dr. Öğr. Üyesi (İşletme Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi (İşletme Bölümü)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna