"Reel sektörde ihtiyatlı iyimserlik hakim"

"Reel sektörde ihtiyatlı iyimserlik hakim"

Türkiye'deki yatırımlardaki ölçek kayması ve hatalı kaynak kullanımı ve ölçek planlaması nedeniyle kapasite kullanım oranı gerçek durumu yansıtmaktan uzaktır.

İlgili Dosyalar