"Gümrük Birliği müzakereleri gündemde olmalı"

"Gümrük Birliği müzakereleri gündemde olmalı"

Yılın ilk aylarında dış ticaret tabela rakamları bakımından olumlu bir seyir izlendiği; ihracattaki ılımlı artışın, yükselme eğilimine giren ithalat dinamikleri tarafından kösteklendiği; turizm gelirlerinde yaşanılan erozyonun birikimli olarak devam ettiği ve artık turizm master planında köklü değişiklikler yapılması gereğinin billurlaştığı bir konjonktür ile karşılaşıyoruz.

İlgili Dosyalar