Çıktı Ölçme Matrisi

Çıktı Ölçme Matrisi

PROGRAM ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ (ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ)
ÇIKTILAR EYLEMLER* DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ
NE ZAMAN NASIL KİM
1 Matematik, bilim ve mühendislik bilgisi uygulamak. MATH 101,102;
CHEM101;
PHYS 101,102;
MATH 200,220;
ME266

Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.

 


ALES, (FE , GRE, ??)

Her Yıl.

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 


Bölüm Başkanı.

2 Temel Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması kavramlarını, algoritmalarını,  uygulamalarını ve çözümlerini kullanmak. IE242,256
,301,302,303
,312,321,334
,351,402,403
,412,413,422
,481,IE484
ENGG100
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

3 Deney tasarlamak ve yürütmek ve ayrıca verileri analiz etmek ve yorumlamak. MATH230
IE256,303,351
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

4  Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlıklı ve güvenli, üretilebilir ve devam ettirilebilir gibi gerçekçi kısıtlar altında arzu edilen bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistemi, parçasını veya bir süreci kurmak. HSS100
ECO 101,102
ME266
IE242,256,301,302,303
MAN311
IE312,321,334,402,403
HSS Electives
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

5 Mühendislik problemlerini, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek. CHEM101,ME266
IE256,301,302,303,
402,403
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

6 Problem çözümü için uygun modelleme yaklaşımını saptamak ve uygulamak. IE242,256,301,302,303,
312,334,351,402,403,412,
413,422, 481,484,490
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

7 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojilerini kullanmak. IT101,
CSE101,
CSE203
IE484
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

8 Önerilen çözümlere algoritmaya özel bilgisayar yazılımları geliştirmek. IT101,CSE101,CSE203
IE301,302,402,403,484
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

9 Endüstri Mühendisliği problemlerini analiz etmek için, kutuçizim programları, benzetim, eniyileme, ve istatistik yazılım paketlerini kullanmasını bilmek . IT101,
IE256,301,302,303
351,403,484
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

10 Sözel ve yazılı olarak ve iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurmak. IE 403, 490
Term Projes of courses
HSS100
Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

11 Meslekte gelişmeye devam etmek. IE 403, 490 Sınavlar, Ödevler, Kısa Sınav, Proje Notları.
Proje Sunumları.
Ders Değerlendirme Raporları.(CAR)
Ders Kıymetlendirmeleri. (CE)
Mezuniyet anketi.

Her Yıl.

 

 


Mezun olurken.

Sınıfta (Her ders için-Eniyi, ortanca, en kötü not) (Campus Online tutmalı)

CAR ve CE Bölüm Kurulunda tartışılmalı ve önlemler geliştirilmeli.

Dersin hocası, Campus Online.

 

 

Bölüm Başkanı.

İlgili Dosyalar