Programın Çıktıları

Programın Çıktıları

 1. Matematik, bilim ve mühendislik bilgisi uygulamak.
 2. Temel Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması kavramlarını, algoritmalarını, uygulamalarını ve çözümlerini kullanmak.
 3. Deney tasarlamak ve yürütmek ve ayrıca verileri analiz etmek ve yorumlamak.
 4. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlıklı ve güvenli, üretilebilir ve devam ettirilebilir gibi gerçekçi kısıtlar altında arzu edilen bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistemi, parçasını veya bir süreci kurmak.
 5. Mühendislik problemlerini, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek.
 6. Problem çözümü için uygun modelleme yaklaşımını saptamak ve uygulamak.
 7. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojilerini kullanmak.
 8. Önerilen çözümlere algoritmaya özel bilgisayar yazılımları geliştirmek.
 9. Endüstri Mühendisliği problemlerini analiz etmek için, kutuçizim programları, benzetim, eniyileme, ve istatistik yazılım paketlerini kullanmasını bilmek.
 10. Sözel ve yazılı olarak ve iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurmak.
 11. Meslekte gelişmeye devam etmek.

İlgili Dosyalar