Program Amaçları

Program Amaçları

Programın Amaçları

  1. İnsan, malzeme, enformasyon, ekipman, ve enerji içeren bütünleşik sistemleri analitik, hesaplamalı ve deneysel uygulamalarla tasarlamak, yaratmak, uygulamak ve geliştirmek.
  2. Endüstriyle ilgili problemleri matematik, fizik, mühendislik bilimleri, yöneylem araştırması, uygulamalı olasılık ve istatistik ve bilgisayar benzetimi kullanarak modellemek ve çözmek.
  3. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojilerini kullanmak ve problemleri çözerken modern bilgisayar araçlarını kullanmada yeterli olmak.
  4. İletişim becerileri ile etkin bir takım üyesi olmak, profesyonel ve etik olarak davranmak, çözümleri etkin şekilde sunmak ve kabul ettirmek ve bunu yazılı, sözlü ve elektronik ortamda yapmak.
  5. Öğrencilere kendi kendine öğrenme becerisi aşılamak ve gelecekteki kişisel gelişmeleri için onları etkin kılmak.

İlgili Dosyalar