IşıkIE Öğrenme Hedefleri

IşıkIE Öğrenme Hedefleri

Misyonumuza ve amaçlarımıza uygun öğrenme hedeflerimizi vermeden önce Endüstri Mühendisliği programımızın yapısına değinmekte fayda bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği programı klasik Endüstri Mühendisliği programından ziyade, Türk ekonomisinin her sektörü için gün geçtikçe önem kazanan Yöneylem Araştırması (YA) (Operations Research) yönelimli bir programdır.

Programın çekirdek dersleri YA dersleridir. Son sınıf derslerinde çok sayıda seçmeli ders konularak programa o günün bilimsel ve ekonomik koşullarına uyan bir esneklik kazandırılmıştır. Özellikle mesleki derslerde öğrenmenin pekiştirilmesine yönelik ödev ve projelerde kullanılacak bilgisayar laboratuvarı ve paket yazılımlar Şile kampüsünde kurulmuştur. Proje ve Araştırmalarda kullanılmak üzere ayrı bir laboratuvar da Şile kampüsünde kurulmuştur.

Program Çıktıları:
 1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliğine yönelik temel bilim bilgisi.
 2. Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini temel bilim bilgisi kullanarak seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Modern teknik ve araç geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanma becerisi.
 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6.  Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 7. Türkçe ve İngilizce olarak sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma becerisi.
 8. Mesleki ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10. İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11.  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.

İlgili Dosyalar