IşıkIE Amaçları

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programı;
  1. Hizmet, üretim, kamu ve ar-ge sektörlerinde sistemlerin ve süreçlerin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve geliştirilmesinde görev alabilen,
  2. Çok disiplinli ve yenilikçi projelere, verimlilik, risk, kalite, maliyet gibi endüstri mühendisliği ölçütleriyle katkıda bulunabilen ve bu projeleri sosyal ve ahlaki değerlerle yöneterek hayata geçirebilen,
  3. Ulusal ve uluslararası kurumlarda yüksek lisans ve doktora seviyesinde akademik çalışmalara katılabilen ve bilimsel yayın yapabilen,
mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlgili Dosyalar