2015-2016 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2015-2016 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2015-2016 Erasmus+ başvuru sonuçları aşağıdaki Excel listesinde ilan edilmiştir. 
Asil Aday statüsündeki tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz...

Açıklamalar:

  • Ulusal Ajans kuralları gereğince yerleştirme işlemleri  %50 not ortalaması + %50 dil puanı (%37,5 yazılı sınav + %12,5 sözlü sınav) toplamından oluşan nihai puana göre yapılmıştır. 
  • Daha önce staj/ öğrenim hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerden -10 puan kesinti yapılmıştır.
  • Staj Hareketliliği için belirlenmiş kontenjan bulunmadığından başvuru yapan öğrenciler puan sırasına göre listelenmiştir.  
  • Not ortalaması koşulunu sağlayamayan ya da başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler yerleştirmeye dahil edilmemiştir. 
  • Seçilen öğrenciler "Asil Aday" öğrenci statüsünde olup, hibe almaya hak kazanan öğrenciler Haziran/Temmuz ayında Ulusal Ajan tarafından açıklanacak olan hibe dağıtım sonuçlarından sonra kesinleşecektir. Üniversitemize tahsis edilen hibenin seçilen tüm öğrencileri hibelendirmek için yetersiz kalması halinde, toplam hibe Senato kararı doğrultusunda Fakültelere paylaştırılacaktır. 
  • 16 Mart 2015 Pazartesi saat 17:30'da DMF 114'de tüm Asil Aday öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bundan sonra izlemeniz gereken adımlarla ilgili bilgi verilecek olan toplantıya katılımınız oldukça önemlidir. 
  • Henüz karşı kurumlara bilgi verilmediği için lütfen yapılacak toplantıdan önce yerleştiğiniz kurum ile iletişime geçmeyin!