2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus Başvuruları

2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus Başvuruları

Sevgili Öğrencilerimiz,
2013-2014 Akademik yılı Bahar Döneminde Erasmus ile yurtdışında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Erasmus Programı ile öğrenim hareketliliğine katılmak  isteyen öğrencilerimizin gitmek istedikleri kurumları seçmeden önce üniversiteler arası resmi bir İkili Anlaşma olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Kontenjanlara dair güncellenmiş liste ektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Ajans Erasmus El Kitabına göre, Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru koşulları aşağıdaki şekildedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
 2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Işık Üniversitesi'nde resmi olarak bir lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
 4. Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak bir kontenjana yerleşememiş öğrenciler ve ya seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal etmiş olan öğrenciler yeniden 2013-2014 Bahar dönemi için başvuru yapabilirler.
 5. Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka akademik yıla devredemez. Ancak öğrenci bir kere daha Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Bu durumda aynı başvuru ve seçim sürecinden geçmek durumundadır.
 6. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamayacağından hazırlık öğrencileri Erasmus'a başvuramaz.
BAŞVURU KRİTERLERİ NEDİR?
 1. Genel Akademik Not Ortalaması (GPA = Grade Point Average) Lisans Öğrencileri için en az 2,20/4, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için en az 2,50/4
 2. Son 2 yıla ait TOEFL ya da Haziran 2012 ve sonrası Işık Exit sınavlarından birine girmiş olmak.
BAŞVURU TARİHLERİ ve ŞEKLİ
16 – 27 EYLÜL 2013

Başvurular şahsen ofiste alınacaktır. (E-mail, faks, posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) Başvuru evraklarının tümü eksiksiz olarak tek seferde alınacaktır.
TOEFL sonuçları sınavdan 3 hafta sonra ulaştığından başvuru tarihini göz önünde bulundurarak sınav tarihinizi ayarlayınız. Eksik evraklı, geç/erken başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
27 Eylül saat 16.00 son başvuru tarihidir.

 
SEÇİM SÜRECİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Öğrenci seçimleri Erasmus El Kitabında belirtilen seçim kriterlerine göre yapılır. Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 2013-2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik Başarı Düzeyi: %50
Dil Düzeyi: %50
Yerleştirmeler son başvuru tarihi olan 27 Eylül'ü takip eden iki hafta içinde yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2013-2014 Erasmus Öğrenci listesi Işık Üniversitesi AB Programları Ofisi web sayfasında öğrencilerin yerleştirme puanlarını içerecek şekilde ilan edilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI
 • Başvuru formu (ekte bulabilirsiniz). Başvuru formu Erasmus Bölüm Koordinatörünüz tarafından imzalanmalıdır.
 • Dil sınavı sonucu (son 2 yıla ait TOEFL sınav sonuç belgesi ya da Haziran 2012 ve sonrası Işık Exit sonucunuz).
 • Transkript (Ögrenci İşlerinden resmi güncel transkript).
 • İngilizce eğitim vermeyen üniversiteleri tercih edecekler, eğitim dilinde orta düzey yeterlilik belgesini eklemeliler (Başvuru formunda bu belgelerin hangileri olduğu açıklanmaktadır).
 • 1 Fotoğraf
NOT: Güncel Transkript ve en yüksek puanlı dil belgeniz ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru evrakları teslim edildikten sonra evrak değişimi yapılmayacaktır.

TERCİHLER YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercih ettiğiniz kurumun akademik takviminin Işık akademik takvimi ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
Bir dönemde 30 ECTS kredisi alınması zorunludur. Bu nedenle tercih ettiğiniz kurumda Erasmus süresince alabileceğiniz derslerin olup olmadığını mutlaka ilgili üniversitenin Web sayfasından (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları altında olabilir) kontrol ederek, tercihlerinizi ERASMUS Bölüm/Program Koordinatörünüze danışarak yapınız. (Bkz. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi)
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez çalışması için gideceklerse başvuru yapmadan önce gitmek istedikleri kurumda tez çalışmaları için bir danışman bulmalıdır.
Tercih edeceğiniz üniversitesinin başvuru koşullarını web sayfasından inceleyip, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediniz. Özellikle Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya'daki üniversitelerden bazıları kendi dillerinde eğitim vermekte olduğundan asgari dil şartlarının ne olduğunu önceden araştırmanızı tavsiye ederiz. İngilizce dersler sunan üniversitelerin de B1/ B2 seviyesinde İngilizce dil şartı olabilmektedir.
Erasmus kuralları gereği İSVİÇRE ve NORVEÇ'teki kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler Erasmus hibesi ile desteklenmemektedir.
İngiltere Vizesi için gerekli dil koşulunun mutlaka araştırılması gerekmektedir. Vize için TOEFL ve ya IELTS puanı istenmektedir.
Tercihlerinizi yukarıdaki maddeleri ayrıntılı olarak araştırdıktan sonra yapmanız önemlidir. Başvuru teslimi ve yerleştirmeden sonra öğrencilerin tercih değişikliği yapmasına izin verilmeyecektir.
Hepinize başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Berna SEVERGE
AB Programları Kurum Koordinatörü