Mayıs 2019 Exit Exam Sonuçları / Modül 4 & Yıllık Ortalamalar

Mayıs 2019 Exit Exam Sonuçları / Modül 4 & Yıllık Ortalamalar

Sınavınızın yeniden değerlendirilmesini istiyorsanız, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 17:00'a  kadar sınav sonuçlarınıza itiraz edebilirsiniz. İtirazlar evren.sezer@isikun.edu.tr adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır. 

(If you are not satisfied with your exam results, you can make an appeal to Işık University SFL Prep School and ask for a review by writing an e-mail to the following address: evren.sezer@isikun.edu.tr. The deadline for appeals is 11 June 2019, Tuesday, 17:00.)