Çalışma Bursu/ Work Scholarship

Çalışma Bursu/ Work Scholarship

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Desteği (Çalışma Bursu)
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Çalışma Desteği (Çalışma Bursu) başvuruları 17 Temmuz 2020  Cuma akşamına kadar
http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm linki üzerinden online olarak yapılacaktır.
 
İdari Birimlerde (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mali İşler Daire Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) çalışma destekli (çalışma burslu) öğrenci olarak görev almak isteyen öğrencilerin  17 Temmuz 2020  Cuma akşamına kadar "İdari Çalışma Bursu Başvurusu " alanını doldurması gerekmektedir.
 
Akademik birimlerde (öğrenci asistanı olarak) görev alacak çalışma burslu öğrencilerin isimleri ilgili Fakülte tarafından Burs Komisyonu'na bildirilecektir. Fakülteler tarafından isimleri bildirilen öğrencilerin 17 Temmuz 2020   Cuma akşamına kadar kadar
http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm linki üzerinde yer alan "Akademik Çalışma Bursu Başvurusu" alanını doldurması gerekmektedir.
 
Başvuru sonrasında formlar üzerinde herhangi bir düzenleme/düzeltme ve/veya tekrar giriş işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle forma girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olmanızı rica ederiz.
 
Online başvuru formları  http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm linkine konulmuştur.
 
Burs Komisyonu tarafından yapılacak başvuru inceleme ve değerlendirme sürecinde Işık e-postanız aracılığı ile bilgilendirme yapılacaktır. Lütfen Işık e-posta adresinizi güncel olarak takip ediniz.
 
Çalışma bursu kazananlar 2020-2021 Akademik Yılı başladıktan sonra açıklanacaktır.
 
 
Hatırlatma: Bu duyuru Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere yöneliktir.
 
Öğrenci İşleri Daire BAŞKANLIĞI
11.6.2020
 
 
Sorularınız ve Bilgi için:
Rengin Özlem Ak
E-mail : ozlem.ak@isikun.edu.tr
 
 
 
 
 
2020-2021 Academic Year Work Support (Work Scholarship)
 
Applications for Work Support (Work Scholarship) for the 2020-2021 Academic Year will be made online at http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm until Friday evening, July 17 2020.
 
Students who want to work in Administrative Units (Student Affairs Department, Library and Documentation Department, Health, Culture and Sports Department, Financial Affairs Department, Information Processing Department etc.) as a student with a work support (work scholarship) must fill the "Work Scholarship Application Form for Administrative Units" until Friday evening, 17 July 2020.
 
The names of the students with work scholarships that will work in Academic Units (as student assistants) will be reported to the Scholarship Commission by the related Faculty. 
Students whose names have been reported by the faculties must fill the "Work Scholarship Application Form for Academic Units" at 
http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm until Friday evening, 17 July 2020.
 
After the application, no editing/correction and/or re-entry will be possible on the forms. For this reason, please make sure that the information you enter in the form is correct.
 
Online application forms are available at http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm .
 
During the application review and evaluation process made by the Scholarship Commission, you will  be informed via your Işık e-mail. Please check your Işık e-mail frequently.
 
The scholarship winners will be announced after the beginning of 2020-2021 Academic Year.
 
Note: This announcement is intended for students who are citizens of the Republic of Türkiye due to the Social Security Institution legislation.
 
Student Affairs Ofice
11.6.2020
 
 
For your questions and information:
 
Rengin Özlem Ak
E-mail : ozlem.ak@isikun.edu.tr

İlgili Dosyalar