2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Staj Başvuruları

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Staj Başvuruları

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Staj Başvuruları

Sevgili Öğrencilerimiz,

2012-2013 Akademik yılında Erasmus ile yurtdışında staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci 4 Nisan Perşembe gününden itibaren başlamıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Ajans'ın hazırlamış olduğu Erasmus El Kitabına göre, Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin uyruk koşulu aşağıdaki şekildedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
 2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Bu durumda Türkiye'de yaşayan Işık Üniversitesi öğrencileri uyruklarına ve daimi oturma izinleri olmasına bakılmaksızın Erasmus programına başvurabilirler. Işık Üniversitesi'nde resmi olarak bir lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorunluluğu vardır.
 4. Daha önce Erasmus staj programından yararlanmış öğrenciler bir kez daha Erasmus staj öğrencisi olamazlar. Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş öğrenciler ile, seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal etmiş olan öğrenciler yeniden 2012-2013 dönemi için başvuru yapabilirler.
 5. Erasmus staj öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Erasmus staj hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka akademik yıla devredemez. Ancak öğrenci bir kere daha Erasmus staj öğrencisi olmak için başvurabilir. Bu durumda aynı başvuru ve seçim sürecinden geçmek durumundadır.

 

BAŞVURU KRİTERLERİ NEDİR?
 1. Genel Akademik Not Ortalaması (GPA = Grade Point Average) Lisans Öğrencileri için 2,20/4 ve daha üzeri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 2,50/4 ve daha üzeri
 2. TOEFL ya da Işık Proficiency sınavlarından birine girmiş olmak.
BAŞVURU TARİHLERİ ve ŞEKLİ

4 NİSAN – 8 NİSAN 2013
Başvurular şahsen ofiste alınacaktır. (E-mail,faks, posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Başvuru evraklarının tümü tek seferde alınacaktır.
Eksik evraklı, geç/erken başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8 Nisan saat 17.00 son başvuru tarihidir.

SEÇİM SÜRECİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Öğrenci seçimleri Erasmus El Kitabında açıklanan seçim kriterlerine göre yapılır. Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 2012-2013 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik Başarı Düzeyi: %55
 • Dil Düzeyi: %45
  Yerleştirmeler son başvuru tarihi olan 8 Nisan haftası içinde yapılacaktır.
  Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2012-2013 Erasmus Öğrenci listesi Işık Üniversitesi Uluslar arası Ofis web sayfasında ve e-mail adreslerine yollamak suretiyle ilan edilecektir.

 

BAŞVURU EVRAKLARI
 • Dil sınavı sonucunuz (TOEFL sınav sonuc belgesi ya da Işık Exit sonucunuz)
 • Transkript (Ögrenci İşlerinden resmi güncel transkript)
 • 1 Fotograf
  NOT: Güncel Transcript artı son ve en yüksek aldığınız dil puanınız ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru evrakları teslim edildikten sonra evrak değişimi yapılmayacaktır.
BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Son sınıflarında olup bütün kredi ve yükümlülüklerini tamamlayarak mezun durumuna gelen öğrenciler, üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler ve/veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Erasmus staj faaliyetinden yararlanamazlar. Stajın zorunlu olması durumunda, son sınıflarında olan henüz zorunlu stajlarını yapmamış öğrenciler, zorunlu stajlarını Erasmus kapsamında gerçekleştirebilirler.

Öğrenciler istedikleri taktirde hibe almaksızın Erasmus staj öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

Hepinize kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Nilüfer Şen
Erasmus Program Sorumlusu

İlgili Dosyalar