2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus Başvuruları

2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus Başvuruları

Sevgili Öğrencilerimiz,

2013-2014 Akademik yılı Güz Döneminde Erasmus ile yurtdışında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci 18 Şubat Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Erasmus ile öğrenim hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimizin gitmek istedikleri kurumları seçmeden önce üniversiteler arası resmi bir İkili Anlaşma olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kontenjanlara dair güncellenmiş liste ektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Ajans'ın hazırlamış olduğu Erasmus El Kitabına göre, Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin uyruk koşulu aşağıdaki şekildedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
 2. Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Bu durumda Türkiye'de yaşayan Işık Üniversitesi öğrencileri uyruklarına ve daimi oturma izinleri olmasına bakılmaksızın Erasmus programına başvurabilirler. Işık Üniversitesi'nde resmi olarak bir lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorunluluğu vardır.
 4. Daha önce Erasmus programından yararlanmış öğrenciler bir kez daha Erasmus öğrencisi olamazlar. Daha önce Erasmus programına başvuru yapmış ancak başvurusu kabul edilmemiş öğrenciler ile, seçilmiş olduğu dönemde Erasmus hakkını kullanmayarak iptal etmiş olan öğrenciler yeniden 2013-2014 dönemi için başvuru yapabilirler.
 5. Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, hakkını bir başka akademik yıla devredemez. Ancak öğrenci bir kere daha Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Bu durumda aynı başvuru ve seçim sürecinden geçmek durumundadır.
 6. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamayacağından hazırlık öğrencileri Erasmus'a başvuramaz.

BAŞVURU KRİTERLERİ NEDİR?
 1. Genel Akademik Not Ortalaması (GPA = Grade Point Average) Lisans Öğrencileri için 2,20/4 ve daha üzeri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için 2,50/4 ve daha üzeri
 2. TOEFL ya da Işık Proficiency sınavlarından birine girmiş olmak.
BAŞVURU TARİHLERİ ve ŞEKLİ

18 ŞUBAT – 11 MART 2013
Başvurular şahsen ofiste alınacaktır. (E-mail,faks, posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Başvuru evraklarının tümü tek seferde alınacaktır.
TOEFL sonuçları sınavdan 3 hafta sonra ulaştığından başvuru tarihini göz önünde bulundurarak sınav tarihinizi ayarlayınız.
Eksik evraklı, geç/erken başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
11 Mart saat 17.00 son başvuru tarihidir.

SEÇİM SÜRECİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Öğrenci seçimleri Erasmus El Kitabında açıklanan seçim kriterlerine göre yapılır. Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 2013-2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik Başarı Düzeyi: %50
 • Dil Düzeyi: %50

Yerleştirmeler son başvuru tarihi olan 11 Mart'ı takip eden iki hafta içinde yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen 2013-2014 Erasmus Öğrenci listesi Işık Üniversitesi Uluslar arası Ofis web sayfasında ve e-mail adreslerine yollamak suretiyle ilan edilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI
 • Başvuru formu (ekte bulabilirsiniz.)
 • Dil sınavı sonucunuz (TOEFL sınav sonuc belgesi ya da Işık Exit sonucunuz)
 • Transkript (Ögrenci İşlerinden resmi güncel transkript)
 • CV (İngilizce)
 • Niyet Mektubu ( Kendinizi tanıtan 200 kelimelik, İngilizce)
 • İngilizce egitim vermeyen bir okula gidecekler, eğitim dilinin orta düzey yeterlilik belgesini eklemeliler (Başvuru formunda bu belgelerin hangileri olduğu açıklanmaktadır)
 • 1 Fotograf
  NOT: Güncel Transcript artı son ve en yüksek aldığınız dil puanınız ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru evrakları teslim edildikten sonra evrak değişimi yapılmayacaktır.
TERCİHLER YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercih ettiğiniz kurumun akademik takviminin Işık akademik takvimi ile çakışmamasına dikkat ediniz.

Bir dönemde 30 ECTS kredisi alınması zorunludur. Bu nedenle tercih ettiğiniz kurumda Erasmus süresince alabileceğiniz derslerin olup olmadığını mutlaka ilgili üniversitenin Web sayfasından (ECTS Course Catalogue, ECTS Info Pack vb. başlıkları altında olabilir) kontrol ederek, tercihlerinizi IŞIK ERASMUS Bölüm/Program Koordinatörünüze danışarak yapınız. (Bkz. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi)

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru yapmadan önce gitmek istedikleri kurumda tez çalışmaları için bir danışman bulmalıdır.

Özellikle Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya'daki üniversitelerden bazıları kendi dillerinde eğitim vermekte olduğundan asgari dil şartlarının ne olduğunu önceden araştırmanızı tavsiye ederiz.

Erasmus kuralları gereği İSVİÇRE ve NORVEÇ'teki kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler Erasmus hibesi ile desteklenmemektedir.

İngiltere Vizesi için gerekli dil koşulunun mutlaka araştırılması gerekmektedir. Vize için ToEFL veya IELTS puanı istenmektedir.

Palacky Üniversitesi en az B2 seviyesinde İngilizce istemektedir. (Common European Framework of Referance for Languages) Leipzig Üniversitesi B1 düzeyinde Almanca istemektedir. Derslerin çoğunluğu Almanca verilmektedir.

Fransa Ensa Dijon ve Maastricht Üniversiteleri ile anlaşma süreci devam etmekte olup henüz sonlanmamıştır.

Tercihlerinizi yukarıdaki maddeleri ayrıntılı olarak araştırdıktan sonra yapmanız önemlidir. Zira başvuru tesliminden sonra öğrencilerin tercih değişikliği yapmasına izin verilmeyecektir.

2013-2014 Staj Faaliyeti için ayrıca başvuru alınacaktır. Başvuruların Nisan-Mayıs 2013 tarihlerinde alınması planlanmaktadır.

Hepinize başarılar ve kolaylıklar dileriz
Berna Severge
Erasmus Program Sorumlusu