Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili olarak "Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilen ilana istinaden 07 Ağustos 2012 Salı günü yapılan yazılı sınav sonucunda sıralamaya giren asil ve yedek adaylar aşağıda belirtilmiştir.

İİBF Dekanlığı | 10 Ağustos 2012
1. Ayşegül Bayraktaroğlu Güner (asil)
2. Hayri Tuzla (yedek)

İlgili Dosyalar