İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 16 Temmuz 2012
Fakülte Adı İİBF FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2012
Bölüm Adı İşletme Ön Değerlendirme Tarihi 03 Ağustos 2012
Anabilim Dalı İşletme Giriş Sınav Tarihi 07 Ağustos 2012
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 10 Ağustos 2012
Kadro Sayısı 1

Fakültemiz İşletme Bölümü'ne İşletme veya İktisat lisans mezunu, İşletme veya İktisat Yüksek Lisans veya Doktora Programına kayıtlı, 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

* ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

* KPDS veya ÜDS'den 50 puan almış olmak veya eş değerlililiği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

* İşletme ve/veya İktisat alanında yüksek lisans veya Doktora programında kayıtlı olmak,

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

-Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-2 ad Fotoğraf,

-Lisans Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi,

-Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript),

-2 ad Referans Mektubu,

-Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

ile birlikte var ise, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi İİBF Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İİBF dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili Dosyalar