İİBF İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

İİBF İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili olarak "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilen ilana istinaden 30.Ocak.2012 Pazartesi günü yapılan yazılı sınav sonucunda sıralamaya giren asil ve yedek adaylar aşağıda belirtilmiştir. Asil adayın ataması için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na 10 Şubat 2012 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

İİBF Dekanlığı
1 Şubat 2012

Seda KEKLİK (Asil)
Sedat DEMİR (Yedek)

İlgili Dosyalar