Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı Bildiri Kitabı

Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı Bildiri Kitabı

10-11 Aralık 2020 tarihleri arasında Üniversitemizde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün düzenlendiği çok önemli bir güncel konunun kuramsal boyutlarının irdelenip tartışıldığı "Ulusaldan Küresele: Popülizm, Demokrasi, Güvenlik" konferansının bildirileri elektronik kitap şeklinde ve açık erişimli olarak Işık Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlandı.

Kitaba erişim için aşağıdaki linki tıklayınız:

https://hdl.handle.net/11729/3023


İlgili Dosyalar