İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı

İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı

Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Adı İİBF FAKÜLTESİ
Bölüm Adı İşletme Anabilim Dalı İşletme
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Kadro Sayısı 2
Duyuru Başlama Tarihi 04 Ocak 2018 Son Başvuru Tarihi 29 Ocak 2018
Ön Değerlendirme Tarihi 05 Şubat 2018 Giriş Sınav Tarihi 08 Şubat 2018
Sonuç Açıklama Tarihi 12 Şubat 2018 Sonuç Açıklama Tarihi 12 Şubat 2018

ÖZEL ŞARTLAR:

* İşletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak,

GENEL ŞARTLAR:

* 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

* Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES' den en az 70.0 puan almış olmak,

* Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

*Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

*Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

*Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

-Bölüm veya Programı belirtir bir dilekçe,

-Özgeçmiş (Fotoğraflı),

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-Referans Mektubu (2 Adet),

-Öğrenim durumunu gösteren belgeler(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi),

-Lisans ve lisansüstü resmi not döküm belgeleri (Transcript)

-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen eşdeğer bir Sınav Belgesi)

-Merkezi Sınav (ALES) Sonuç belgesi

-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

-Çalışmalarının elektronik ortamda birer kopyası

Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi İİBF Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İİBF Dekanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.