İ.İ.B.F. 2016-2017 Bahar Yarıyılı YAP ve ÇAP Kontenjanları

İ.İ.B.F. 2016-2017 Bahar Yarıyılı YAP ve ÇAP Kontenjanları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yandal ve Çiftanadal Programları Öğrenci Kontenjanları
ÇAP YAP
İşletme Bölümü 6 12
İktisat Bölümü 3 6
Uluslararası İlişkiler Bölümü 6 12

İlgili Dosyalar