İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçlarına ekten ulaşabilirsiniz.