Yolu Işık Güzel Sanatlar'dan Geçen Kadın Sanatçılar Sergisi - 7 Mart 2014

Yolu Işık Güzel Sanatlar'dan Geçen Kadın Sanatçılar Sergisi - 7 Mart 2014


Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 7 Mart'ta Yolu Işık Güzel Sanatlardan Geçen Kadın Sanatçılar Sergisi'ni açıyor. Değerli akademisyenler önderliğinde Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinde Lisans eğitimi ve Resim ve Sanat Kuramı ve Eleştiri programlarında Yüksek Lisans eğitimi alan kadın sanatçılar ve tasarımcıların katkılarıyla açılan sergide resim, baskı-resim ve afişler görmek mümkün olacak. Konu, teknik, boyut seçimlerinde kadın sanatçıların çalışmalarındaki sınırsızlık ve özgürlük son yıllarda hızlı bir ivmeyle büyüyen devingen sanat dünyasında kadınların konumuna da gönderme yapıyor. 

Kadınların toplumda algılanma biçimlerinin yeniden değerlendirilmesini elbette eğitim kurumları da destekleyecektir. Yüksek öğrenim kurumlarında açılan sanat ve tasarım bölümleri topluma yaratıcı, sorgulayan, eşitlikçi ve düşünen bireyler kazandırmayı hedeflerler. Işık Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı'nın yüzotuz yıla yakın mirasını gelecek nesillere aktarırken tüm sanat kurumlarına Türk kadın sanatçılarını destekleyerek toplumu yansıtacak bir kültürün oluşumunda benzer bir katkı göstermeleri konusunda örnek oluyor. 

Türk eğitim kurumlarında yetişen umut vaadeden kadın sanatçılar, tasarımcılar, kuramcılar ve eleştirmenlerin yüzyılların mirasına gömülü benliklerini açığa çıkararak yarattıkları farkındalık bir gün kadının toplumdaki rolünde gerekli değişimi getirecektir.  

İlgili Dosyalar