Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne Öğretim Görevlisi alımı ile ilgili olarak "Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilen ilana uygun olarak, 01 Mart 2013 Cuma  günü yapılan yazılı sınav ve ilgili diğer kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda kazanan aday aşağıda belirtilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeye göre Ayşe GÜNAY Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya hak kazanmıştır.


Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

İlgili Dosyalar