Araştırma Görevlisi Alımı

Araştırma Görevlisi Alımı.
ÖZEL ŞARTLAR
İç Mimarlık Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
İç Mimarlık Lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70 puan almış olmak 
3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


ÜNVAN ŞARTLAR
1. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2. Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4. Nüfus Cüzdan fotokopisi
5. Lisans Diploması (Şahsen başvurularda diplomanın aslı, posta ile yapılan başvurularda onaylı diploma fotokopisi gerekmektedir)
6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
7. Lisans Transkripti (Şahsen başvurularda Transkriptin aslı, posta ile yapılan başvurularda onaylı transkript fotokopisi gerekmektedir)
8. ALES Belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı)
9. KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge
10. Lisansüstü öğrenimine devam ettiğini gösteren Öğrenci Belgesi
11. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge (onaylı)

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili Fakültenin Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Büyükdere Caddesi No: 194 34460 Maslak/İstanbul adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlgili Dosyalar