Özel Yetenek Sınavı 2017

Özel Yetenek Sınavı 2017

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) 2017

. Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Başvurusu yapmak için tıklayınız…!

GENEL BİLGİLER

1.         Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri;

•           İç Mimarlık Bölümü

•           Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

•           Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel)

•           Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

•           Sinema ve Televizyon Bölümü

2.                     Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Bölümler;

•           Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

•           Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel)

3.                     LYS Sınavı ile öğrenci kabul eden Bölümler;

•           İç Mimarlık Bölümü

•           Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

•           Sinema ve Televizyon Bölümü

4.                     Özel Yetenek Sınavı Tarihleri;

•           Görsel Sanatlar Bölümü ve Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için 3 Haziran 2017 tarihinde özel yetenek çizim sınavı,

5.         Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim dili Türkçe'dir.

6.                     Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tüm bölümleri için Maslak Kampusumuzda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılmaktadır.

7.                     2017-2018 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı'na girmek için başvuracak adayların, YGS puan türlerinin birinden 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

8.                     Burs ve İndirim Olanakları:

•           Giriş Bursları: Özel yetenek sınavı sonucu %100 Burslu, %75, %50 ve %25 Burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden bursları oranında öğretim ücreti alınmaz.

•           FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden ve/veya Işık Üniversitesi Programlarından mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

•           Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

•           Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

•           Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç)  tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

•           Spor Bursu/İndirimi:

Milli Sporcu Bursu; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer aldıkları sürece eğitim ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın görüşü ve Burs Komisyonu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu'nda karar verilir. 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Okul Takımı İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi'nin okul takımlarında yer alan öğrencilere, ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur. Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)'nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO'sunu 2,00 (iki)'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.

•           Lisans Burs/İndirim Süreleri:

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri; isteğe bağlı hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır. Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri; Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl). Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)

ÖZEL YETENEK SINAVINA (ÇİZİM SINAVI) BAŞVURU VE ONLINE SINAV KAYDI:

Adaylar Işık Üniversitesi web sayfasında  www.isikun.edu.tr/basvuru-ve-kabul adresi üzerinden online ön kayıt formunu doldurarak sınav kaydı yaptırabilirler. Sınava girmek için adayın Online kayıt yaptırması yeterlidir.

ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ:

•           Görsel Sanatlar Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için yapılacak çizim sınavı ön kaydı  10 Mayıs – 2 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Not: Özel Yetenek Sınavına giriş için sınav harcı alınmayacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÇİZİM SINAVI) TARİHİ:

Tarih   :  3 Haziran 2017, Cumartesi

Saat      :  10:00

Yer      :  Maslak Kampüsü

SONUÇLARIN İLANI:

Sonuçlar 5 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17:00'den itibaren online kayıtta verilen cep telefonlarına SMS gönderilerek ilan edilecektir.

KAYIT:

Asil liste kayıtları 12-13 Haziran 2017 tarihleri arasında, Birinci Yedek Liste kayıtları 14-15 Haziran 2017 tarihleri arasında, Genel Yedek Liste kayıtları ise 16-23 Haziran 2017 tarihleri arasında mesai saatlerinde Maslak Kampusu Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır.

SINAVIN İÇERİĞİ VE SINAVA GELİRKEN YANINIZDA GETİRECEĞİNİZ BELGE VE ÇİZİM MALZEMELERİ:

•           Adayların sınava gelirken, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya fotoğraflı bir kimlik belgesini, internet başvuru formu çıktısını ve YGS Sınav Sonuç Belgesi'ni yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

•           Özel Yetenek Sınavı uygulamalı olacağından, sınava katılacak adayların kurşun kalem, silgi, 35x50 cm boyutlarında duralit veya mukavvadan sert altlık, metal klips (mandal) vb. gerekli çizim malzemelerini ve 1 adet mavi tükenmez kalemi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

•           Adaylar, başvuru formunda tercih ettikleri iki bölümü, öncelik sırasına göre belirtebilirler.

SINAVA GELİRKEN YANINIZDA GETİRECEĞİNİZ BELGELER :

•           Adayların sınava gelirken, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya fotoğraflı bir kimlik belgesini, internet başvuru formu çıktısını, YGS Sınav Sonuç Belgesi'ni ve son bir yıl içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

2.         Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayın yanında bulunmalıdır)

3.         İki adet vesikalık fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyecektir.

4.         Öğretim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (%100 burslu programları kazanan öğrenciler hariç). Yatırılacak öğrenim ücreti; http://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/mali-isler-daire-baskanligi/ogrenci-islemleri/ucretler/ adresinden öğrenilebilir.

5.         Dönemlik veya Yıllık Peşin Ödeme Sistemi tercih edilmiş ise, ödeme yapıldığına dair 'Banka Dekontu'

6.         Taksitli Ödeme Sistemi tercih edilmiş ise 'Taksit Hesabı Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi',

7.         'Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tesbit Sınavı'na girmek istediğini ya da istemediğini belirten dilekçe.

8.         YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı

İLETİŞİM

Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili bilgiler ve duyurular www.isikun.edu.tr internet adresinden veya aşağıda verilmiş telefonlardan öğrenilebilir.

Adres: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü, Pınar Mah. Büyükdere Cad. No.194, 34398 İstinye - Sarıyer / İstanbul

Sınav Kayıt Bürosu (Direkt):  (0212) 286 46 34

Santral (tel): (0212) 286 49 11 - (0212) 286 49 23 / 24 - (0212) 286 13 28

Dahili: 2152 / 6004  -  6060  -  6061

Sınav Kayıt Bürosu Dahili:  6060 / 6101

Kayıt Danışma Hattı (Öğrenci İşleri):  (0212) 286 49 24 / 6006 / 2204

 

 

•           İç Mimarlık Bölümü:  3506 / 6015 / 3513 / 6067

•           Görsel Sanatlar Bölümü:  6032 / 6070 / 6051

•           Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü:  1024 / 6008  / 1012 / 6024

•           Görsel İletişim Tasarımı Bölümü:  6069 / 6097 / 6104 / 2101

•           Sinema ve Televizyon Bölümü: 6017 / 6020 / 6019

o          Fakülte Sekreterliği:  3513 / 2254 / 1301

o          Fakülte Faks:  (0212) 286 57 96

o          Fakülte e-mail: gsf@isikun.edu.tr

 

 

İlgili Dosyalar