Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı 23-26 Mayıs 2016

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı 23-26 Mayıs 2016
Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı açılışı 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü, Konferans Salonunda yapılacak törenle başlayacaktır. 

Konferans Programı


I. Ulusal PEMKON Konferansı - Türk Bahçeleri

Bahçeler, doğa ve insanoğlu arasındaki etkileşim ile daimi bir değişim süreci içinde olan; gelişen veya bozulan ve bu yönüyle diğer sanat objelerinden farklılık gösteren bir sanattır. İnsanların bahçeye olan ilgisi ve bahçenin anlamı zaman içinde değişebilmektedir. Bu nedenle, bahçelerin şekli ve işlevi farklılaşabilmektedir. Bu konferansın hedefi yüzyıllar boyunca değişmiş olan farklı bahçe anlayışlarını değerlendirmek ve Anadolu medeniyetlerinin bahçe kültürünü anlamaktır.

Bu konferansta, bahçelere mekânsal anlamda odaklanmanın yanı sıra, geniş çerçevede bahçe tasarımı ve bitki yetiştiriciliği ile ilgili farklı konuların ve bu konuların sanata, edebiyata ve hayatın diğer yönlerine yansımalarının incelenmesi ve hatta Türk bahçelerinin korunması ve restorasyonu ile ilgili çalışmaların da yer alması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehir planlama, sosyoloji, coğrafya, ormancılık ve bitki yetiştiriciliği, sanat tarihi ve edebiyat gibi birçok bilimsel alandan araştırmacı ve profesyonellerin, Anadolu medeniyetlerinde bahçe kültürü ve tasarımı konularındaki çalışmalarını çok disiplinli bir ortamda farklı kitlelerle tartışmaları derin geçmişe sahip bu coğrafyadaki potansiyelin ortaya konulması açısından önem arz etmektedir. Anadolu uygarlıklarından gelen bahçe kültürü, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan birçok ize sahiptir. Bununla birlikte bu bahçe kültürü çevresindeki coğrafyalarda önemli eserlere ilham kaynağı da olmuştur. Bu sebepten, bu konferansın, sınırlarımız dışındaki Türk bahçeleri ile ilgili örnekleri paylaşmak için de bir platform oluşturması arzu edilmektedir.

Konferans Konuları
Bahçe ve Bahçe Kültürü 
Peyzaj Arkeolojisi 
Roma ve Bizans Bahçeleri 
Selçuklu Bahçeleri, Osmanlı Bahçeleri 
Cumhuriyet Dönemi Bahçeleri 
Çağdaş Zamanlar ve Yeni Yorumlar 
Anadolu Coğrafyasında Bahçe 
Dünyada Türk Bahçe Sanatının Yansımaları ve Örnekleri 

İlgili Dosyalar