Rukiye Kaya

Arş. Gör. Rukiye Kaya

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • rukiye.kaya@isikun.edu.tr