Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Saatler Kredi AKTS
ELEC 2201 Devre Kuramı I (3+1+0) 3 6
Gerilim ve akım, ideal temel devre elemanları. Referans yönler, güç ve enerji. Devrelerin graf gösterilimi. Kirchhoff yasaları. Parametreleri zamanla değişmeyen devrelere giriş. Devre analizi teknikleri. Genel dirençli devreler. İşlemsel kuvvetlendirici. Endüktans elemanı, kapasite elemanı ve manyetik bağ. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerin analizi. Fazör kavramı ve devrelerin sinüzoidal sürekli hal analizi, transformatörler.
ELEC 2202 Devre Kuramı II (4+1+0) 4 7
Sinüzoidal kaynaklı devrelerde güç hesabı, kompleks güç. Maksimum güç transferi için empedans uyumlaştırma. Üç fazlı devreler. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşüm tekniği kullanarak, parametreleri zamanla değişmeyen devrelerin geçici ve kalıcı durum analizi. Transfer fonksiyonu ve birim dürtü yanıtı. Devre analizinde katlama tümlevi. Frekans yanıtı ve frekans seçici devreler. Pasif ve aktif süzgeç devreleri. Butterworth ve Chebyshev süzgeç tasarımı. İki-kapılı devreler ve sonlandırılmış iki-kapılı devrelerin analizi. Devre analizinde Fourier serisi.
Önkoşul : ELEC 2201
ELEC 2204 Elektrik Devreleri Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
SPICE yazılımı ile devre benzetimi ve tasarımı. Voltmetre, ampermetre, osiloskop ve diğer cihazlar ile ölçümler. EE 221'de ve EE 222'de tanımlanan devre ilkelerinin uygulanması: Direnç devreleri, devre analizi, RL ve RC devreleri ile frekans yanıtı deneyleri. İki kapılı devre parametreleri. Aktif ve pasif süzgeçler. Elektrik devrelerinin tasarımı, benzetimi ve ölçülmesi.
Eşkoşul : ELEC 2202
ELEC 2205 Elektrik Devreleri (3+1+0) 3 6
Devre değişkenleri. Devre elemanları. Ohm kanunu, Kirchoff kanunları, Thevenin/Norton ve üstdüşüm teoremleri . Devre analizi yöntemleri. Birinci ve ikinci dereceden devrelerin doğal ve basamak yanıtları. Elektrik devrelerinin sinüzoidal kararlı durum analizi. Güç ve enerji.
(EE harici öğrenciler için)
ELEC 2207 Elektrik Devreleri Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Laboratuvar gereçlerine giriş, iki uçlu pasif devre elemanları, osiloskop ve işaret üreteci. Ohm Kanunu, Kirchoff Kanunları, Thevenin/Norton ve üstdüşüm teoremleri gibi temel devre prensiplerinin ve teoremlerinin deneysel olarak doğrulanması. Birinci ve ikinci dereceden devrelerin cevapları. PSPICE'a giriş.
Eşkoşul : ELEC 2205 veya ELEC 2201, (EE harici öğrenciler için)
ELEC 3301 Elektronik I (4+1+0) 4 6
Yarı iletkenlerdeki ve metallerdeki iletim mekanizması. Yarı iletkenlerde katkılama. p-n kavşakları, Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. İki kutuplu kavşak. Transistör işleyişi, transistör karakteristikleri, transistörlerin kutuplanması. Küçük işaret modeli ve analizi. JFET işleyişi ve kutuplanması. MOSFET işleyişi ve kutuplanması. FET küçük işaret modeli ve analizi. BJT ve JFET yükselteçlerinin frekans yanıtı.
Önkoşul : ELEC 2201
ELEC 1401 Mantık Devreleri Tasarımı (3+1+0) 3 5
Sayı sistemleri. Boole cebri, mantık devreleri ve bu devrelerin basitleştirilmesi. Mantık geçitleri ile tasarım. MSI ve LSI teknolojileri. Birleşimsel devreler. Ardışıl devreler. Sayıcılar. Ötelemeli yazıcılar. Aritmetik mantık, bellek ve denetim birimleri.
ELEC 1402 Mantık Devreleri Tasarım Lab. (0+0+2) 1 2
Mantık geçitleri ve birleşimsel devreler, sayısal aritmetik devreler, veri toplayıcılar, ikili devreler, sayıcılar, ötelemeli yazıcılar.
Eşkoşul : ELEC 1401
ELEC 2601 Elektromanyetik Alan ve Dalgalar (4+1+0) 4 6
Elektrostatik alanlar. Malzemelerin dielektrik özellikleri. Durağan elektrik akımları ve statik manyetik alanlar. Zamanla değişen elektromanyetik alanlar. Faraday endüklemesi. Maxwell denklemleri. Zamanda harmonik elektromanyetik dalgalar. Düzgün düzlemsel dalgalar.
Önkoşul : MATH 2106
ELEC 3101 Elektromekanik Enerji Dönüşümü (3+0+0) 3 5
Enerji çeşitleri, enerji dönüşümü ilkeleri, elektromekanik enerji dönüşümü. DC makineler: eşdeğer devreleri, çalışma karakteristikleri, voltaj kontrolü, başlangıç ve hız kontrolü. Transformatörler: eşdeğer devreleri, çalışma karakteristikleri, transformatör testleri. İndüksiyon Motorları ve jeneratörleri, step motorlar, doğrusal motorlar, AC senkron makineler. 
Önkoşul : ELEC 2201
ELEC 3502 Benzetim Gereçleri (2+0+2) 3 5
MATLAB ortamı. Vektör, matris ve dizin operasyonları. MATLAB komutları, çizim ve grafikler. Sembolik matematik. MATLAB ile programlama. Arama ve sıralama algoritmaları. Simulink ve modelleme. Görsel kullanıcı arayüzleri. Devre analizi. İşaret işleme ve uygulamaları.
ELEC 3303 Elektronik Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Transistör kutuplaması. Transistör parametrelerinin ölçümü. Tek ve çok katlı transistörlü kuvvetlendiriciler. Kuvvetlendiricilerin frekans yanıtları. DC güç kaynakları ve regülatör devreleri. Fark kuvvetlendiricilerinin, Aktif süzgeçlerin, Osilatörler devrelerinin, Güç kuvvetlendiricilerin tasarımı.
Eşkoşul : ELEC 3302
ELEC 3305 Elektronik (3+1+0) 3 5
Yarı-iletken teknolojisine giriş. Yarı-iletken devre elemanları: diyotlar ve transistörler. BJT ve FET transistör parametreleri, çalışma bölgeleri, küçük işaret modelleri, gerilim ve akım kazançları. Yarı-iletken devrelere sistem yaklaşımı, kaynak ve yük empedanslarının etkileri. İşlemsel yükselteçler.
Önkoşul : ELEC 2205 veya ELEC 2201, (EE harici öğrenciler için)
ELEC 3302 Elektronik II (4+1+0) 4 6
Çok katlı yükselteçler, bağlantı teknikleri ve frekans yanıtı, fark yükselteçleri. Transistörun yüksek frekans modellemesi, geribesleme ve geniş band teknikleri. Analog tümleşik devreler, OPAMPlar, güç yükselteçleri, süzgeçler ve salıngaçlar, düzenli çıktılı güç kaynakları.
Önkoşul : ELEC 3301
ELEC 3307 Elektronik Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Yarı-iletken diyot karakteristikleri ve uygulamaları. BJT ve FET transistörler ve kutuplamaları, transistör parametrelerinin ölçümü. Transistörlü yükselteçler, yükselteçlerin frekans yanıtları. İşlemsel yükselteçler ve uygulamaları.
(EE harici öğrenciler için)
Eşkoşul : ELEC 3305, (EE harici öğrenciler için)
ELEC 2309 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri (3+0+0) 3 5
Elektrik devreleri. Kirchhoff yasaları ve devre elemanları. Elektriksel güç ve enerji. Dirençli devrelerin analizi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerin çözümleri. Devrelerin sinizoidal sürekli hal analizi. Kompleks, aktif ve reaktif güçler. Üç fazlı devreler. Yarı-iletken elemanlar: diyotlar, tranzistörler, tristör ve triak. Yükselteç devreleri. Manyetik devreler ve transformatörler. Elektromekanik enerji dönüşümü ve elektrik makinaları.
(EE harici öğrenciler için)
ELEC 3521 Sistem Dinamiği ve Denetim (3+1+0) 3 5
Doğrusal denetim sistemlerinin diferansiyel denklemler ve aktarım işlevleri yöntemleri ile analizi. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin geçici durum yanıtları. Kapalı döngü sistemlerinin kararlılığı. Routh-Hurwitz ölçütü. Kök yer eğrisi. Frekans uzayında sistem analizi. Bode çizitleri, kutupsal diyagramlar. Nyquist kararlılık ölçütü. Doğrusal denetim sistemlerinin tasarımına giriş. Dengeleme teknikleri.
Önkoşul : ELEC 2201 veya Öğretim üyesi izni ile.
Bu ders MECH 3422 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü (3+0+1) (Kredi: 3 AKTS: 5) dersi ile eşdeğerdir.
ELEC 2501 İşaretler ve Sistemler (4+1+0) 4 7
İşaret ve sistemlerin zaman ve frekans bölgesi analizleri. Periyodik işaretler. Evrişim integrali. Birimdik fonksiyonlar ile bilgi iletimi. Fourier dönüşümleri. Süzgeçler. Kipleme kuramı. Ayrık zamanlı işaret ve sistemlerin analizi, ayrık Fourier dönüşümü. Bilgisayar uygulamaları.
Önkoşul : ELEC 2202 
ELEC 3504 Sayısal İşaret İşleme (3+1+0) 3 5
Zamanla değişmeyen doğrusal sistemler, kararlılık, nedensellik. Ayrık zaman Fourier dönüşümü. Z dönüşümü. Örnekleme ve nicemleme yapıları. Örnekleme teoremi. A/D, D/A çevirimleri. Zamanla değişmeyen doğrusal sistemlerin dönüşüm analizi. Sonlu ve sonsuz dürtü yanıt sistemleri, ve gerçeklemeleri. Sayısal süzgeç tasarım yöntemleri. Ayrık Fourier dönüşümü ve hesaplanması: Hızlı Fourier dönüşümü teknikleri. Bilgisayar uygulamaları.
Önkoşul : ELEC 2501 veya Öğretim Görevlisi izni ile
ELEC 4603 Mikrodalga Mühendisliği (3+0+0) 3 5
Mikrodalga mühendisliğine giriş. İletim hatları. Empedans dönüşümü ve uyumlaştırma. Smith abağı. Mikrodalga devre analizi, matris gösterimleri, genelleştirilmiş saçılım parametreleri. Güç bölücüler ve yönlü bağlaçlar. Mikrodalga süzgeçleri. Mikrodalga yükselteçleri. Antenler ve mikrodalga yayılımına giriş.
Önkoşul : ELEC 2601
ELEC 3701 Haberleşme Sistemlerine Giriş (4+1+0) 4 7
Fourier dönüşümü ve doğrusal sistemlerin tekrarı. Band geçirgen süreçler ve sistemler. Hilbert dönüşümü. Doğrusal ve açısal kipleme, kipleyiciler ve kipçözücüler. Frekans ötelemesi ve FDM. Olasılık kavramlarının tekrarı ve rastsal süreçlere giriş. İletişim sistemlerinin gürültü analizi. Darbe kiplemesi, PCM ve TDM. Uyumlu süzgeçler ve simgeler arası girişim.
Önkoşul : MATH 2201 ve ELEC 2501
ELEC 4102 Yüksek Gerilim Teknolojileri (3+0+0) 3 5
Elektrostatik alanlar: temel elektrot sistemleri, maksimum elektrik alan şiddetinin yaklaşık hesabı, çok tabakalı elektrot sistemleri, konform dönüşüm, elektrostatik alan hesabı için sayısal yöntemler. Boşalma olaylarına giriş: gazlarda boşalma olayları (Townsend ve kanal teorileri); korona, yıldırım ve yüzeysel boşalmalar, katı ve sıvı yalıtkanlarda boşalma olayları. Aşırı gerilimlerin kaynağı ve aşırı gerilimlerden korunma. 
Önkoşul : ELEC 2202
ELEC 4104 Enerji Dağıtım Sistemleri (3+0+0) 3 5
Alternatif Akım Sistemleri, tek ve üç fazlı Alternatif Akım Sistemleri, faz farkı, Yıldız-Üçgen bağlantılar, Alternatif Akım Sistemlerinde güç, şebekenin tanımı: Yüksek ve orta gerilim şebekeleri, alçak gerilim şebekeleri, şebeke yükü ve geriliminin belirlenmesi. Hat kesiti hesap kriterleri. Alçak ve orta gerilim şebekelerinde gerilim düşümü hesapları, kayıplara göre hat kesitinin belirlenmesi. Reaktif güç ihtiyacı, reaktif güç üretimi, kompanzazyonun yararları. 
Önkoşul : ELEC 3101
ELEC 4306 Güç Elektroniği (3+0+0) 3 5
Güç elektroniği içeriği ve endüstriyel uygulamaları, gerilim kaynakları, sinyal jeneratörleri, diyot ve SCR güç cihazlarının çalışma prensipleri ve özellikleri, BJT ve MOSFET güç cihazlarının çalışma prensipleri ve özellikleri, triyak, GTO, MCT ve IGBT güç cihazlarının çalışma ilkeleri ve özellikleri, AC-DC dönüştürücülerin türleri (redresörler), çalışma prensipleri ve özellikleri, tek ve çok fazlı, yarım ve tam dalga, kontrolsüz AC-DC çeviricilerin analizi. Tek ve çok fazlı, yarım ve tam dalga, kontrollü AC-DC konvertörlerin analizi. AC şebekede AC-DC çeviriciler ve etkileri. AC-DC çeviricilerin tasarımı. AC-AC dönüştürücülerin (AC choppers) çalışma prensipleri, özellikleri ve türleri. Tek faz AC-AC dönüştürücülerin analizi, üç faz AC-AC dönüştürücülerin analizi, AC şebekede AC-AC dönüştürücüler ve etkileri, AC-AC dönüştürücülerin tasarımı.
Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC 3305
ELEC 4403 Sayısal Elektronik (3+0+0) 3 5
Sayısal elektroniğin esasları. Tranzistörlerin güçlü işaret modelleri. BJT eviriciler ve mantık geçitleri (TTL, ECL). MOS eviriciler ve mantık geçitleri (NMOS, CMOS). Flip-flop devreleri. Yarıiletken bellekler (ROM, RAM). İşaret örnekleme devreleri (A/D ve D/A çeviriciler).
Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC 3305
ELEC 4404 Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı ve Denetimi (3+0+0) 3 5
Mikrodenetleyici tabanlı sistemlerinin uygulamalarına, mimarisine, genel bakış. Elektronik, mekanik, biyomedikal ve kimyasal sistemlerin akış kontrolü. Programlanabilen denetleyicilere giriş ve uygulamalar.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile.
ELEC 4503 Görüntü İşlemeye Giriş (3+0+0) 3 5
İki boyutlu örnekleme kuramı, örtüşme, ve nicemleme. Renk bilimi temelleri, insan görme ve görüntü algılama sistemleri. İki boyutlu DFT, DCT ve dalgacık dönüşümleri. Görüntü süzgeçlemesi, ayrıt saptama, pekiştirme ve görüntü onarımı. Ters problemler ve tomografik geriçatma. Renk ve desen ayrıtlamayı kapsayan görüntü analizi. Görüntü sıkıştırma.
Önkoşul : ELEC 2501
ELEC 4506 Çokluortam İşleme ve İletişimi (3+0+0) 3 5
Çokluortam gösterimi, sıkıştırmaları, hafızada saklanması, iletişimi ve işlenmesi. Konuşma, ses, görüntü, grafik ve video işaretlerinin gösterimi. Çokluortam sıkıştırma teknikleri ve standartları. Çokluortam iletişimi ve çokluortam ağına giriş. İnternet ve kablosuz ağ üzerinden ses ve video işaretlerinin iletimi.
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile.

ELEC 4702 Sayısal Haberleşme Sistemleri (3+0+0) 3 5
İşaret uzayları, zamanda sürekli kanalların vektör kanallara dönüşümü. İkili ve M'li imleşim. Eniyi seziciler ve hata olasılıkları. Sayısal kipleme tipleri, PAM, QAM, PSK, FSK, MSK. Farksal kipleme. Evre uyumlu ve evre uyumsuz sezim. Çok kullanıcılı haberleşme: yaygın spektrum, CDMA ve OFDM. Haberleşmedeki temel sınırlar: bilgi kuramına giriş. Hata düzelten kodlar.
Önkoşul : ELEC 3701
ELEC 4308 İletişim Elektroniği (3+0+0) 3 5
Aktif ve pasif süzgeçler. Transistörler. Y-parametreleri ile RF yükselteçlerin analizi ve sentezi. LC ve kristal salıngaçlar. PLL ve frekans sentezleyiciler. Doğrusal ve üstel kipleyici ve kip çözüçü tasarımı.
Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC 3305
ELEC 4704 İletişim Simulasyon Teknikleri ve Lab. (2+0+2) 3 5
Analog iletişim sistemleri: Genlik kipleme (AM), çift yanband kipleme (DSB), tek yanband kipleme (SSB), Frekans / Faz kipleme (FM/PM). Sayısal iletişim sistemleri: Genlk kaydırmalı anahtarlama (ASK), faz kaydırmalı anahtarlama (PSK), frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK). Sayısal iletişim sistemleri benzetimi (Verici-Alıcı-Kanal), iletişim sistemlerinin MATLAB ile benzetimi.
Eşkoşul : ELEC 3701
ELEC 4706 Telsiz İletişim (3+0+0) 3 5
RF ve kablosuz teknolojiye giriş. RF tasarımında temel kavramlar, RF devrelerinde gürültü. Hücresel radyo ve telefon sistemleri, hücresel sistem tasarımının temelleri: Frekans planlama, karışım, çoğullama, hücre ayırma, bölmeleme. Mobil radyo yayınım modelleri: Büyük ölçekli yayılım modelleri, yol kayıp modellerini kullanarak hat performansı tasarımı, küçük ölçekli modeller. Çoklu erişim teknikleri: FDMA, TDMA, yayılı spektrum çoklu erişim, frekans atlamalı çoklu erişim, CDMA, uzam bölüşümlü çoklu erişim. Hücresel sistemlerin kapasitesi. Kablosuz mobil sistemler ve standartları, GSM, DECT, AMPS, PDC, CDMA.
Önkoşul : Öğretim Görevlisi İzni ile

ELEC 4505 Uygulamalı İşaret İşleme (3+0+0) 3 5
Programlama ve benzetim araçlarına giriş: Matlab ve Simulink, sinyal işleme ve analizine giriş, Fourier serileri, Fourier dönüşümü, karmaşık işaretler, analog sistemler, örnekleme ve yeniden oluşturma, sayısal sistemler, z-dönüşümü ve ayrık zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT), sayısal sistemlerin nitelendirilmesi, ayrık Fourier dönüşümü (DFT), hızlı Fourier dönüşümü (FFT), sayısal süzgeç tasarımı: FIR süzgeçler, IIR süzgeçler, rastgele işaretler, durağan rastgele süreçler, modülasyon, uyumlaştırılmış süzgeçler ve sayısal modülasyon, güç izge kestirimi, izge kestiriminde DFT, dönüşüm alanı teknikleri ve uygulamaları: Karhunen Loeve dönüşümü, Wavelet dönüşümü, ayrık kosünüs dönüşümü.
Önkoşul : Öğretim Görevlisi İzni ile
ELEC 4522 Sayısal Kontrol Mühendisliği (3+0+0) 3 5
Sayısal Kontrole giriş. Zamanda ayrık sistemler. Z-dönüşümü. Evrişim kuramı. Zamanda ayrık sistemlerin frekans yanıtı. Örnekleme kuramı. Sayısal kontrol sistemlerinin modellenmesi. ADC modeli. DAC modeli. Sıfırıncı dereceden tutucu. Sayısal kontrol sistemleri için kalıcı hal hata hesabı. Sayısal kontrol sistemlerinin kararlılığı. Sayısal kontrol sistemi tasarımı. Durum-uzay gösterimi. Durum-uzay modellerinin özellikleri.
Önkoşul : Öğretim Görevlisi İzni ile

ELEC 4507 Uygulamalı Konuşma ve Ses İşaret İşleme (3+0+0) 3 5
İşaret işlemeye giriş, Fourier Serisi ve dönüşümleri, Konuşma işaret işlemenin temelleri ve uygulamaları, Konuşma üretim modeli (kaynak-sistem modeli), Konuşma algılama, Konuşma ses sınıfları (sessizler, sesliler, formant lar vb.), spektral karakteristikler, Konuşma analizi teknikleri,: Kısa zaman aralığı analizi, çerçeve ve pencereler, Zaman bölgesi analizi: Enerji, sıfır geçiş, istatistiksel parametreler, özilinti, Frekans bölgesi analizi: spektra ve spektrogramlar, kepstral analiz, doğrusal öngörü analizi, pitch belirleme, son nokta belirleme, sesli/sessiz belirleme, Konuşma sıkıştırma ve kodlama: Dalga kodlayıcılar, konuşma kodlayıcılar, doğrusal öngörü kodlayıcılar, dönüşüm bölgesi teknikleri. Matlab ve Praat uygulamaları..
Önkoşul : Öğretim Görevlisi İzni ile
ELEC 48xx Özel Konular (3+0+0) 3 5
Elektronik, işaret işleme ve iletişim mühendisliği alanlarında özel konular
Önkoşul : Öğretim Görevlisi İzni ile
ENGR 4901 Proje Tasarımına Giriş (1+0+0) 1 1
Mühendislik proje ve risk yönetimi, fizibilite analizi. Proje teklifi hazırlama. Disiplinler arası takım çalışması. Çağın sorunları için mühendislik çözümlerinin sosyal, çevresel, etik, hukuksal boyutları hakkında örnekler. Girişimcilik ve yenilikçilik uygulamalarından örnekler. Yaygın olarak kullanılan mühendislik standartları.
Önkoşul : Son Sınıf Öğrencisi olmak
ELEC 4902 Bitirme Tasarım Projesi (0+0+8) 4 6
Bir elektrik ve elektronik mühendisliği problemi için, isterleri karşılayacak bir sistem bileşeninin veya sürecin tasarlanması ve geliştirilmesi. Sonuçların bir proje raporu biçiminde yazılı ve sözlü olarak sunulması.
Önkoşul : Son Sınıf Öğrencisi olmak

Saatler : (Teorik+Uygulama+Laboratuvar)

İlgili Dosyalar