Ders Tanımları

ELEC-2021 Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Saatler Kredi AKTS
ELEC2201  Devre Kuramı I (3+1+0) 3 6
Gerilim ve akım, ideal temel devre elemanları. Referans yönleri, güç ve enerji. Ohm kanunu ve Kirchoff kanunları. Bağımlı/bağımsız kaynaklara sahip zamanla değişmeyen dirençli devreler. Eşdeğer direnç hesapları, Delta-Wye eşdeğer devreleri. Düğüm gerilimi ve ağ akımı yöntemleri, kaynak dönüşümü, süperpozisyon. Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri. İşlemsel yükselteç. Endüktans, kapasitans ve karşılıklı endüktans. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerin doğal ve basamak tepkileri.
ELEC2202  Devre Kuramı II (4+1+0) 4 7
Devrelerin fazör dönüşümü ve sinüzoidal kararlı durum analizi. İdeal transformatörler. Sinüzoidal kaynaklı devreler için güç hesapları, karmaşık güç. Maksimum güç aktarımı için empedans uyumu. Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümü kullanılarak zamanla değişmeyen devrelerin geçici ve kararlı durum analizi. Transfer fonksiyonu ve dürtü yanıtı. Devre analizinde evrişim integrali. Frekans yanıtı ve frekans seçici devreler. Pasif ve aktif filtre devreleri. İki kapılı devre karakterizasyonu ve sonlandırılmış iki kapılı devrelerin analizi.

Önkoşul : ELEC 2201
ELEC 2204 Elektrik Devreleri Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Laboratuvar gereçleri ve ölçümlerine giriş. Devrelerin PSPICE/Multisim ile benzetimine giriş. İki uçlu pasif devre elemanları. Temel devre teorem ve prensiplerinin deneysel uygulamaları: Ohm ve Kirchoff yasaları, Thevenin/Norton ve üst üste bindirim teoremleri. Osiloskop ve sinyal kaynağının kullanımı. Kapasitör. İndüktör. RC, RL, RLC devrelerinin tepkileri.

Eşkoşul : ELEC 2202
ELEC2205  Elektrik Devreleri (3+1+0) 3 5
Gerilim ve akım, ideal temel devre elemanları. Referans yönleri, güç ve enerji. Ohm kanunu ve Kirchoff kanunları. Bağımlı/bağımsız kaynaklara sahip zamanla değişmeyen dirençli devreler. Eşdeğer direnç hesapları, Delta-Wye eşdeğer devreleri. Düğüm gerilimi ve ağ akımı yöntemleri, kaynak dönüşümü, süperpozisyon. Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri. İşlemsel yükselteç. Endüktans, kapasitans ve karşılıklı endüktans. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerin doğal ve basamak tepkileri. (ELEC harici öğrenciler için)
ELEC2207  Elektrik Devreleri Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Laboratuvar gereçlerinin tanıtımı, osiloskop ve sinyal kaynağı. iki uçlu pasif devre elemanları. Ohm Kanunu, Kirchoff Kanunları, Thevenin/Norton ve üst üste bindirme teoremleri gibi temel devre prensiplerinin ve teoremlerinin deneysel olarak doğrulanması. Birinci mertebe devrelerin tepkileri. PSPICE/Multisim'e giriş.

Eşkoşul : ELEC 2205 (ELEC harici öğrenciler için)
ELEC3301 Elektronik I (4+1+0) 4 6
Yarı iletken malzemeler ve diyotlar. Diyot devreleri. Bipolar Jonksiyon Transistörü (BJT). BJT'nin dc analizi. Temel BJT yükselteçleri ve ac analizi. Ortak yayıcılı (common-emitter) BJT yükselteç. Ortak toplayıcılı (common-collector) (yayıcı izleyici - emitter-follower) BJT yükselteç. Çok katmanlı BJT yükselteçler. Alan Etkili Transistör (FET). Metal Oksit Yarı İletken Alan Etkili Transistör (MOSFET) ve dc analizi. Jonksiyon Alan Etkili Transistör (JFET) ve dc analizi. Temel FET yükselteçler. MOSFET yükselteçler ve ac analizi. Ortak kaynaklı (common-source) MOSFET yükselteç. Ortak akaçlı (common-drain) (kaynak izleyici - source-follower) MOSFET yükselteç. Çok katmanlı MOSFET yükselteçler. Temel JFET yükselteç ve ac analizi.

Önkoşul : ELEC 2201 veya ELEC 2205
ELEC1401 Mantık Devreleri Tasarımı (3+1+0) 3 5
Sayı sistemleri. Boole cebiri. Mantık devreleri ve devrelerin basitleştirilmesi. Kapılarla mantık devrelerinin tasarımı. MSI ve LSI teknolojileri. Birleşimsel devreler. Ardışıl devreler. Sayıcılar. Aritmetik mantık, bellek ve denetim birimleri.
ELEC1402  Mantık Devreleri Tasarım Lab. (0+0+2) 1 2
Mantık kapılarının doğrulanması. Birleşimsel devrelere giriş. VHDL'ye giriş. İkili toplama devresi. İkili toplama-çıkarma devresi. Birleşimsel devre tasarımı. Çoklayıcılar (mux). Flip-floplar. Sayıcılar.

Eşkoşul : ELEC 1401
ELEC2601 Elektromanyetik Alan ve Dalgalar (4+1+0) 4 6
Elektrostatik alanlar. Malzemelerin dielektrik özellikleri. Durağan elektrik akımları ve statik manyetik alanlar. Zamanla değişen elektromanyetik alanlar. Faraday endüklemesi. Maxwell denklemleri. Zamanda harmonik elektromanyetik dalgalar. Düzgün düzlemsel dalgalar.

Önkoşul : MATH 2105 ve PHYS 1102
ELEC3101 Elektromekanik Enerji Dönüşümü (3+0+0) 3 5
Manyetik devreler. Bir bobin içindeki akımın üretilen manyetik akı ve manyetik akı yoğunluğu ile ilişkisi. İdeal transformatörler ve pratik transformatörler ve eşdeğer devre parametreleri. Elektromekanik enerji dönüşümü süreci. Elektromanyetik sistemde mekanik kuvvet. Elektromanyetik dönüşüm. DC makineler, DC jeneratörler ve DC motorlar. Asenkron makineler. Senkron makineler.

Önkoşul : ELEC 2201 veya ELEC 2205
ELEC3502 Benzetim Gereçleri (2+0+2) 3 5
Aritmetik işlemler, gösterim formatları. Temel yerleşik matematik fonksiyonları. Değişkenlerin tanımlanması ve yönetimi. Genel komutlar. Diziler, matrisler, dizi ve matrislerle işlemler. Rasgele sayı üretimi. Polinomlar. Doğrusal denklem sistemleri. Sembolik matematik. Komut dosyaları, MATLAB ile programlama. Grafikler, MATLAB'da girdi/çıktılar. Uygulamalar: Elektrik devreleri, kontrol sistemleri, sürekli ve ayrık işaretlerin zaman gösterimi, Fourier ve Laplace dönüşümleri, analog ve sayısal filtreler. Seçilen toolbox'lara giriş.

Önkoşul : ELEC2501,  ELEC2201 veya ELEC 2205
ELEC3303 Elektronik Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Transistör kutuplaması. Transistör parametrelerinin ölçümü. Tek ve çok katlı transistörlü yükselteçler. Yükselteçlerin frekans yanıtları. Fark yükselteçlerinin tasarım ve benzetimi. Aktif filtrelerin, osilatör devrelerinin, güç yükselteçlerinin tasarımı ve gerçeklenmesi.

Eşkoşul : ELEC 3302
ELEC3305  Elektronik (3+1+0) 3 5
Yarıiletken teknolojisine giriş. Yarıiletken diyotlar. Diyot uygulamaları. BJT transistörler. BJT'lerin DC kutuplanması. BJT'lerin AC analizi. BJT yükselteçler. Alan etkili transistörler (FET). FET'lerin DC kutuplanması. FET yükselteçler. İşlemsel yükselteçlere (opamp) giriş. Temel opamp devreleri.

Önkoşul : ELEC 2205 veya ELEC 2201 (ELEC harici öğrenciler için)
ELEC3302 Elektronik II (4+1+0) 4 6
Yükselteç frekans yanıtı. Devre kondansatörlü transistörlü yükselteçler. BJT frekans yanıtı, FET frekans yanıtı. Transistörlü devrelerin yüksek frekans yanıtı. Çıkış katları ve güç yükselteçleri. Yükselteç sınıfları. A sınıfı güç yükselteçleri. AB sınıfı it-çek (push-pull) güç yükselteçleri. İdeal işlemsel yükselteçler (op-amp) ve op-amp devreleri. Fark ve çok katmanlı yükselteçler. Geribesleme ve kararlılık: Gerilim (seri-paralel), akım (paralel-seri), transkondüktans (seri-seri) ve transrezistif (paralel-paralel) yükselteçler. Döngü kazancı. Geribeslemeli devrelerin kazancı. Osilatörler.

Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC3305
ELEC3307  Elektronik Laboratuvarı (0+0+2) 1 2
Yarı-iletken diyot karakteristikleri ve uygulamaları. BJT ve FET transistörler. Transistör kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Transistörlü yükselteçler. Yükselteçlerin frekans yanıtları. İşlemsel yükselteçler ve uygulamaları.

Eşkoşul : ELEC 3305 (ELEC harici öğrenciler için)
ELEC2309  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri  (3+0+0) 3 5
Elektrik devreleri. Kirchoff kanunları ve devre elemanları. Elektrikte güç ve enerji. Direnç devrelerinin analizi. Birinci ve ikinci dereceden dinamik devrelerin çözümü. Devrelerin sinusoidal kararlı hal analizi. Aktif ve reaktif güç. 3 fazlı devreler. İşlemsel yükselteçler. Yarıiletken elemanlar. Diyotlar ve transistörler. Yükselteç devreleri.
ELEC3521 Sistem Dinamiği ve Denetim (3+1+0) 3 5
Doğrusal kontrol sistemlerinin diferansiyel denklemler ve transfer fonksiyonu yöntemleri ile analizi. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin geçici ve kalıcı hal yanıtlarının belirlenmesi. Durum uzayı yöntemlerini kullanarak kontrol sistemlerinin çözümü. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü. Kök yer eğrisi. Frekans bölgesinde sistem analizi. Bode ve kutup diyagramları. Doğrusal kontrol sistemlerinin tasarımına giriş. Dengeleme teknikleri.

Önkoşul : ELEC 2201 veya ELEC 2205, MATH2106 veya MATH2107 Bu ders MECH 3422 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü (3+0+1) (Kredi: 3 AKTS: 5) dersi ile eşdeğerdir.
ELEC2501 İşaretler ve Sistemler (4+1+0) 4 7
Sinyallerin tanımlanması ve sınıflandırılması. Bağımsız değişken dönüşümleri. Üstel ve sinuzoidal sinyaller. Dürtü ve basamak yanıtları. Temel sistem özellikleri. Doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemler. Konvolüsyon toplamı. Konvolüsyon integrali. Zamanda sürekli Fourier serisi. Zamanda sürekli Fourier serisinin özellikleri. Zamanda ayrık Fourier serisi. Zamanda ayrık Fourier serisinin özellikleri. Periyodik sinyaller için Fourier dönüşümü. Zamanda sürekli Fourier dönüşümünün özellikleri. Zamanda ayrık Fourier dönüşümü. Zamanda ayrık Fourier dönüşümünün özellikleri. Sinyal ve sistemlerin zaman ve frekans tanımlaması. Örnekleme teoremi.

Önkoşul : MATH 1102 ve MATH 2104
ELEC3504  Sayısal İşaret İşleme (3+1+0) 3 5
Zamanda ayrık işaretler. Zamanda ayrık sistemler ve özellikleri. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve özellikleri. Doğrusal sabit katsayılı fark denklemleri. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin frekans bölgesi gösterimi. Zamanda ayrık Fourier dönüşümü. Z-dönüşümü. Örnekleme ve yeniden oluşturma. Zamanda sürekli işaretlerin zamanda ayrık işlenmesi. İdeal frekans seçici filtreler. Faz bozulması. Grup gecikmesi. Doğrusal sabit katsayılı fark denklemleri ile tanımlanan sistemler. Tüm-geçiren sistemler. Minimum faz sistemler. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin blok şema gösterimi. İşaret akış grafiği gösterimi. FIR filtre tasarımı. Zamanda ayrık Fourier serileri ve özellikleri. Dairesel konvolüsyon. Ayrık Fourier dönüşümü ve özellikleri. Ayrık Fourier dönüşümü hesabı: Hızlı Fourier dönüşümü.

Önkoşul : ELEC 2501
ELEC4603 Mikrodalga Mühendisliği (3+0+0) 3 5
Mikrodalga mühendisliğine giriş. İletim hatları. Empedans dönüşümü ve uyumlaştırma. Smith abağı. Mikrodalga devre analizi, matris gösterimleri, genelleştirilmiş saçılım parametreleri. Güç bölücüler ve yönlü bağlaçlar. Mikrodalga süzgeçleri. Mikrodalga yükselteçleri. Antenler ve mikrodalga yayılımına giriş.

Önkoşul : ELEC 2202
ELEC3701 Haberleşme Sistemlerine Giriş (4+1+0) 4 7
Fourier dönüşümü ve LTI sistemlerin gözden geçirilmesi. Tabanbant ve bantgeçiren işaret ve sistemlerin gösterimleri. Doğrusal ve açısal modülasyon. Modulatör ve demodulatörler. Frekans öteleme ve FDM. Olaslık konularının gözden geçirilmesi ve rassal süreçlere giriş. Haberleşme sistemlerinin gürültü analizi. Darbe modülasyonu, PCM ve TDM. Uyumlu süzgeçleme ve semboller arası girişim.

Önkoşul : MATH 2201 ve ELEC 2501
ELEC4102  Yüksek Gerilim Teknolojileri (3+0+0) 3 5
Elektromanyetik teorinin gözden geçirilmesi. Kapasitelerde kırılma (breakdown) olayı. Gaz ve sıvı dielektrklerde kırılma. Townsend iyonizasyonu. Asılı parçacık teorisi. Kabarcık ve boşluk teorisi. Katı dielektriklerde kırılma. Yarım-dalga ve tam-dalga doğrultucular. Gerilim katlayıcılar ve çoğullayıcılar. Tesla transformatörleri. Rezonans transformatörleri. Darbe ve yıldırım üreteçleri. HV devreleri için Spice ve Matlab.

Önkoşul : ELEC 2202
ELEC4104  Enerji Dağıtım Sistemleri (3+0+0) 3 5
Güç sistemlerinin gözden geçirilmesi. Elektrik endüstrisinin yapısı. Tek-fazlı sistemler. 3-fazlı sistemler. Karmaşık güç. Güç faktörü düzeltmesi. Y ve Delta bağlı yükler. Kısa orta uzun hat modelleri. Güç çarpanı düzeltmesi. Güç akış analizi. Taşıyıcı (bus) admitans matrisi. Gauss-Seidel (GS) ve Newton-Raphson (NR) yöntemleri ile güç akış analizi. Güç sistemleri analizi için Matlab.

Önkoşul : ELEC 3101
ELEC4306 Güç Elektroniği (3+0+0) 3 5
Güç elektroniği içeriği ve endüstriyel uygulamaları, gerilim kaynakları, sinyal jeneratörleri, diyot ve SCR güç cihazlarının çalışma prensipleri ve özellikleri, BJT ve MOSFET güç cihazlarının çalışma prensipleri ve özellikleri, triyak, GTO, MCT ve IGBT güç cihazlarının çalışma ilkeleri ve özellikleri, AC-DC dönüştürücülerin türleri (redresörler), çalışma prensipleri ve özellikleri, tek ve çok fazlı, yarım ve tam dalga, kontrolsüz AC-DC çeviricilerin analizi. Tek ve çok fazlı, yarım ve tam dalga, kontrollü AC-DC konvertörlerin analizi. AC şebekede AC-DC çeviriciler ve etkileri. AC-DC çeviricilerin tasarımı. AC-AC dönüştürücülerin (AC choppers) çalışma prensipleri, özellikleri ve türleri. Tek faz AC-AC dönüştürücülerin analizi, üç faz AC-AC dönüştürücülerin analizi, AC şebekede AC-AC dönüştürücüler ve etkileri, AC-AC dönüştürücülerin tasarımı.

Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC 3305
ELEC4403 Sayısal Elektronik (3+0+0) 3 5
Sayısal elektroniğin temelleri. Transistörlerin büyük işaret modelleri. BJT eviriciler ve mantık kapıları (TTL, ECL). MOS eviriciler ve mantık kapıları (NMOS, CMOS). Flip-flop lar. Yarıiletken hafızalar (ROM, RAM). Örnekleme devreleri (A/D ve D/A çeviriciler).

Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC 3305
ELEC4404  Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı ve Denetimi (3+0+0) 3 5
Gömülü sistemlerin gözden geçirilmesi. PIC mikrodenetleyiciler ve RPI mikrobilgisayarların temel mimarisi. Sayı sistemlerinin gözden geçirilmesi. Algoritma geliştirme. Proje geliştirmenin temelleri. Endüstriyel ölçüm ve süreç kontrolü. Motor kontrol. Elektrik ölçüm sistemi. Animasyona dayalı PIC projeleri geliştirme. Laboratuarda fiziksel PIC ve RPI projeleri geliştirme.

Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC3305
ELEC4503  Görüntü İşlemeye Giriş (3+0+0) 3 5
İki boyutlu örnekleme kuramı, örtüşme ve nicemleme. Renk bilimi temelleri. İnsan görme ve görüntü algılama sistemi. İki boyutlu blok dönüşümler. DFT, DCT ve dalgacık dönüşümleri. Görüntü filtrelemesi. Ayrıt saptama. Görüntü iyileştirme ve onarımı. Ters problemler ve tomografik yeniden oluşturma (geriçatma). Renk ve doku bölütlemeyi içeren görüntü analizi. Görüntü sıkıştırma.

Önkoşul : ELEC 2501
ELEC4506 Çokluortam İşleme ve İletişimi (3+0+0) 3 5
Çokluortam gösterimi, sıkıştırması, hafızada saklanması, iletişimi ve işlenmesi. Konuşma, ses, görüntü, grafik ve video işaretlerinin gösterimi. Çokluortam sıkıştırma teknikleri ve standartları. İçerik tabanlı imge ve video dizinleme ve geri alma. Çokluortam iletişimi ve ağ iletişimi için temel teknolojiler. İnternet ve kablosuz ağ üzerinden ses ve video işaretlerinin iletimi. Hata esnek iletişim. Çokluortam veri gizleme ve sayısal filigranlama.

Önkoşul : ELEC2501
ELEC4702 Sayısal Haberleşme Sistemleri (3+0+0) 3 5
İşaret uzayları, zamanda sürekli kanalların vektör kanallara dönüşümü. İkili ve M'li imleşim. Eniyi seziciler ve hata olasılıkları. Sayısal kipleme tipleri, PAM, QAM, PSK, FSK, MSK. Farksal kipleme. Evre uyumlu ve evre uyumsuz sezim. Çok kullanıcılı haberleşme: yaygın spektrum, CDMA ve OFDM. Haberleşmedeki temel sınırlar: bilgi kuramına giriş. Hata düzelten kodlar.

Önkoşul : ELEC 3701
ELEC4308 İletişim Elektroniği (3+0+0) 3 5
Aktif ve pasif süzgeçler. Transistörler. Y-parametreleri ile RF yükselteçlerin analizi ve sentezi. LC ve kristal salıngaçlar. PLL ve frekans sentezleyiciler. Doğrusal ve üstel kipleyici ve kip çözüçü tasarımı.

Önkoşul : ELEC 3301 veya ELEC 3305 
ELEC4704 İletişim Simulasyon Teknikleri ve Lab. (2+0+2) 3 5
Analog (AM, DSB, SSB, FM/PM) ve sayısal (ASK, PSK, FSK, QAM) modulatör ve demodülatörlerin haberleşme donanım blokları üzerinde deneysel analizi ve gerçeklenmesi. Gürültü, hata oranı ve hata düzeltme performansının ölçümü. Sayısal ve analog haberleşme sistemlerinin MATLAB ile benzetimi.

Eşkoşul : ELEC 3701
ELEC4706  Telsiz İletişim (3+0+0) 3 5
Kablosuz haverleşmeye giriş. Yol kaybı, gölgeleme ve sönümlenme. Ampirik ve istatistiksel kanal modelleri. Dijital modülasyon teknikleri ve sönümlenen kanallarda bit hata oranları. Yayılı tayf ve OFDM. Çoklu erişim teknikleri: FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA. Frekansın tekrar kullanımı ve hücreler arası geçiş. Kanal paylaşımı ve karışım. Kablosuz haberleşme standartları.

Önkoşul : ELEC 3701
ELEC4505 Uygulamalı İşaret İşleme (3+0+0) 3 5
Programlama ve benzetim araçlarının gözden geçirilmesi: Matlab ve Simulink. Sayısal işaret işleme temellerinin gözden geçirilmesi. Temel işaretlerin MATLAB de tanımlanması. Örnekleme ve yeniden oluşturma (geriçatma). A/D ve D/A çevirimi. Fark denklemleri. Z-dönüşümü. Ayrık konvolüsyon. Sayısal filtre tasarımı. LTI sistemlerin frekans yanıtı. Zamanda ayrık Fourier dönüşümü (DTFT). Ayrık Fourier dönüşümü (DFT). Hızlı Fourier dönüşümü (FFT). MATLAB ve Simulinkte ses, konuşma ve imge işleme uygulamaları.

Önkoşul : ELEC 3504
ELEC4522 Sayısal Kontrol Mühendisliği  (3+0+0) 3 5
Sayısal kontrol ve zamanda ayrık sistemlere giriş. Zamanda ayrık sistemlerin fark denklemleri, blok diyagramlar ve durum uzayı denklemleri kullanılarak gösterimi. Zamanda ayrık kontrol sisteminin konvolüsyon ve durum uzayı teknikleri kullanılarak çözümü. Z-dönüşümü. Zamanda ayrık sistemlerin frekans yanıtı. Sayısal kontrol sistemleri için kalıcı hal hata hesabı. Sayısal kontrol sistemlerinin Jury testi ile kararlılık analizi. Sayısal kontrol sistemi tasarımı.

Önkoşul : ELEC 3521 veya MECH3422 
ELEC4507 Uygulamalı Konuşma ve Ses İşaret İşleme (3+0+0) 3 5
Sayısal işaret işleme temellerinin gözden geçirilmesi. Konuşma üretim modeli (kaynak-sistem modeli). Konuşma algılama. Konuşma seslerinin sınıfları: ünsüzler, ünlüler ve formantlar. Spektral özellikler. Konuşma analiz teknikleri: kısa süre analizi, çerçeveler ve pencereler. Zaman alanı analizi: enerji, sıfır geçiş oranı ve özilinti. Frekans alanı analizi: Spektrogramlar ve formant frekansları. Doğrusal öngörü analizi. Pitch saptama. Sesli/Sessiz saptama. Konuşma sıkıştırma ve kodlama. Dalga kodlayıcılar. Doğrusal öngörü kodlayıcılar. Dönüşüm kodlayıcılar. MATLAB ve PRAAT da uygulamalar.

Önkoşul : ELEC3504
ELEC48xx Özel Konular (3+0+0) 3 5
Elektronik, işaret işleme ve iletişim mühendisliği alanlarında özel konular.

Önkoşul : Öğretim Görevlisi İzni ile
ENGR4901 Proje Tasarımına Giriş (1+0+0) 1 1
Mühendislik proje ve risk yönetimi, fizibilite analizi. Proje teklifi hazırlama. Disiplinler arası takım çalışması. Çağın sorunları için mühendislik çözümlerinin sosyal, çevresel, etik, hukuksal boyutları hakkında örnekler. Girişimcilik ve yenilikçilik uygulamalarından örnekler. Yaygın olarak kullanılan mühendislik standartları.

Önkoşul : Son Sınıf Öğrencisi olmak
ELEC4902  Bitirme Tasarım Projesi (0+0+8) 3 6
Bir elektrik ve elektronik mühendisliği problemi için, isterleri karşılayacak bir sistem bileşeninin veya sürecin tasarlanması ve geliştirilmesi. Sonuçların bir proje raporu biçiminde yazılı ve sözlü olarak sunulması.

Önkoşul : Son Sınıf Öğrencisi olmak


Saatler : (Teorik+Uygulama+Laboratuvar)

 

İlgili Dosyalar