Başvuru ve Kabul

Başvuru Tarihleri

Yüksek Lisans 2016-2017 Akademik yılı için başvuru dönemi 19 Aralık - 13 Ocak 2017'dir.

Gerekli Belgeler

Executive MBA ( Tezli/ Tezsiz, İngilizce )
Tezsiz Programa başvurmak isteyen adayların Maslak Kampüsü'nde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru formu
 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler).
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • İki adet referans mektubu. (Işık Üniversitesi mezunlarından bu belge istenmez)
 • İngilizce yeterlilik belgesi: Adayların YDS sınavından en az 65 puan, ya da TOEFL sınavından en az 78 puana sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Tezli programa kayıt yaptırmak için yukarıdaki belgelere ek olarak:

 • ALES (en az 55 puan) veya eşdeğer GRE / GMAT(Minimum puanlar, GMAT: 450 ve GRE: 610) sınav sonuç belgesi gereklidir.

E-MBA (Tezli/ Tezsiz , Türkçe)
Program başvurusu on-line olarak yapılmaktadır.

Online Başvuru Formu

Başvuruları kabul edilen adaylar, kesin kayıt yaptırırken Maslak Kampüsü'nde bulunan Öğrenci İşleri Ofisi'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

 • Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
 • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
 • Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.)

** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir. Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

Online Başvuru
SBE İşletme Bölümü'ne ait programlara başvurular online olarak yapılabilmektedir.

İlgili Dosyalar