Burs İmkanları

Işık Üniversitesi lisansüstü programına kabul sırasında verilen burs/indirimdir. Bu burs/indirim Işık Üniversitesi lisansüstü öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsar.

Burslar/İndirimler Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

Lisansüstü Düzeyde Işık Lisesi İndirimi: Işık Lisesi mezunlarına (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç) öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.

Lisansüstü Düzeyde Işık Üniversitesi İndirimi: Işık Üniversitesi lisans ve yüksek lisans mezunlarına, (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç) öğretim ücretlerinden % 50 oranında indirim yapılır.

İlgili Dosyalar