Araştırma Raporları Serisi

Araştırma Raporları Serisi

Bu araştırma raporları serisi Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde devam eden bilimsel araştırmaları içermektedir. Buradaki makaleler hâlihazırda devam eden çalışmalar olup, meslaktaşlarımız arasında fikir alışverişi sağlama ve akademik faaliyetlerimizin sonuçlarını topluma sunma maksadıyla yayınlanmaktadır. Görüş ve diğer konular ile ilgili olarak yazarlarla irtibata geçebilirsiniz.

İlgili Dosyalar