Staj

:Sektör Stajı ile; Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi içinde, sektördeki çalışma ortamlarını ve iş düzenlerini tanımaları, iletişim tasarımının iş akışı ve uygulama teknikleri konusunda bilgilenmeleri, uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.


Stajların toplam süresi 40 iş gününden az olamaz. Stajlar ikinci öğretim yılının tamamlanmasından sonra ikiye bölünerek şu sıra ve içerik ile yapılır:


1. GİTA 3911 - Sektör Stajı I


Süre: 20 iş günü


Önkoşul: Öğrenim gördüğü temel programda en az 4 dönem kayıtlı öğrenci ve 3. sınıf statüsünde olmak.


1. GİTA 4911 - Sektör Stajı II


Süre: 20 işgünü


Önkoşul: Öğrenim gördüğü temel programda en az 6 dönem kayıtlı öğrenci ve 4. sınıf statüsünde olmak.


  • Stajlar genelde akademik tatilde, ayrı ayrı veya 40 iş günü birlikte yapılabilir. 
  • Haftada en az üç tam iş günü serbest son sınıf statüsündeki öğrenciler akademik yıl ve yaz öğretimi süresi içinde staj çalışması yapabilirler.
  • Aynı işletmede birden fazla staj yapılması Staj Komisyonunun iznine bağlıdır.
  • Öğrenciler, kendi staj yerlerini kendileri bulmalıdır.


Staj yerinin kabul edilmesi için staja başlamadan 15 gün önce Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığı'na ve Personel Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi gereken belgeler:


  1. 1. Işık Üniversitesi Zorunlu Staj Formu (3 adet, ıslak imza ve kaşeli) 
  2. 2. Nufüs cüzdanı fotokopisi
  3. 3. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
  4. 4. İşveren bilgi formu (ıslak imza ve kaşeli)
  5. 5. Beyan ve Taahhütname 


Staj ile ilgili belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.