Dekan Mesajı

Işık'lı Bir Gelecek' ilkesi öncülüğünde çağdaş ve aydın bireyler yetiştirmek misyonuyla yola çıkan Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, bilim ve teknolojik değerleri bünyesinde sentezleyerek sanat ve tasarım alanında rol model olmuştur.
 
Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; farklı disiplindeki, lisans programlarıyla yaratıcı fikirlerin gelişimine öncülük etmektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşım vizyonuyla eğitim ve öğretime odaklanan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, öğrencilerinin tercih ettikleri alanlarda yetkinlik kazanmalarının yanı sıra, bölümler arasında çift anadal ve yandal olanaklarıyla çok kültürlü ve donanımlı birer birey olarak topluma katılmalarını hedefler. Bireyin önemli bir rol üstlendiği yaratıcılığın ve girişimciliğin gelişimini destekleyen Fakültemizin, Lisans Programlarının içerdiği müfredatla kendi alanlarında uluslararası düzeyde, saygın ve seçkin öğretim kadrosu ile sanat, tasarım ve üretim aşamalarında; öğrencilerin, topluma ve kültüre katkı sunan; sanat ve tasarım üzerinden sosyo-ekonomik faktörleri okuyabilme gibi, özgün ve artı değerleri keşfetmelerine olanak verir.
 
Üçüncü Kuşak üniversite modeli çerçevesinde; uluslararası düzeyde donanımlı, yetkin, öz güveni yüksek, eleştirel bakış açısına sahip, doğaya ve insana saygılı 'İyi İnsan'lar' yetiştirmek Fakültemizin başlıca ilkeleridir.

Prof. Dr. Ö. Osman Demirbaş

İlgili Dosyalar