Metruk Anlatılar Atölyesi

Metruk Anlatılar Atölyesi


İBB Miras'ın verilerine göre, İstanbul'da 3.500'ün üzerinde yok olma tehlikesi taşıyan metruk yapı bulunmaktadır. Birer kültür mirası olarak nitelendirilebilecek, hikayeleri ile mahsus/müsemma bu artifaktlar, bulundukları çevrelerde, kentsel ve toplumsal hafızada yer tutarlar.

İPA ve FMV Işık Üniversitesi STMF Mimarlık Bölümü işbirliği ile 14-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Metruk Anlatılar Atölyesi, kendi bağlamında birer düşünsel estetik öğesi olarak gördüğü bu metruk yapıların tespiti ve kayıt altına alınması işlerinde bir başlangıç potansiyeli yaratmayı hedefler. Kent, mekan, hafıza ve temsile dair kavramları tartışmaya açarak, kavramlar arası ilişkilerin, çeşitlenen temsil yöntemleri ile açığa çıkarılmasını amaçlar.

Katılımcılar, hem sahada hem de arşivlerde, söz konusu mimarlık ürünlerine dair araştırmalar ve belgelemeler yaparlar; bu araştırma ve belgelemeleri bir stüdyo ortamında dışsallaştırırlar. İPA Kampüs'te gerçekleşecek atölye çalışmasına ek olarak, temayla ilişkili herkese açık sunumlar, geziler ve sergi ziyaretleri gerçekleştirilir. Atölyenin sonunda, temsil ve anlatılar, tüm çeşitliliği ile bir sergiye dönüştürülür.