Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu (DIGIATHON2022)

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu (DIGIATHON2022)


Bilindiği üzere, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile "Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, kurumlar arası işbirliğini artırmak ve bu alanlarda koordinasyonu sağlamak", (g) bendi ile "Yerli ve millî dijital teknolojilerin kamuda kullanımının artırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek.", 527/B maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi beşinci  alt  bendi  ile  "Kamu hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi çözümlerin kullanımına yönelik çalışmalar yürütmek" görevleri Başkanlığımıza tevdi edilmiştir. Başkanlığımızca e-Devlet Kapısı hizmetlerinin sunumuna yönelik çalışmalarımız dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmek suretiyle devam etmekte ve bu kapsamda kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle çalışmalar yürütülmektedir. "Dijital  Türkiye"  vizyonumuz  ve  "Millî  Teknoloji  Hamlesi"  doğrultusunda  gençlerimizin  ve teknolojiye ilgi duyan tüm vatandaşlarımızın ilgisini geleceğin teknolojilerinden biri olarak gördüğümüz blokzincire  çekmek  amacıyla  Başkanlığımızca  yeni  bir  proje  hayata  geçirilmektedir.  "Dijital  Türkiye Hizmetleri" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Dijital Türkiye Blokzincir Hackhatonu" ile katılımcıların  blokzincir  alanındaki  bilgi  ve  becerilerinin  Dijital  Türkiye  hizmetlerinin  blokzincir altyapısı ile geliştirilmesine yönlendirilmesi ve bu alanda yeni  fikir ve uygulamaların kullanımına kapı aralanması hedeflenmektedir. Bahsi geçen etkinlik kapsamında en fazla dört kişiden oluşan takımlar gerçek hayatta kullanılan ve  kullanılabilecek  hizmetler  için  yetkinliklerini  sergileyeceklerdir.  Başkanlığımız  bünyesinde oluşturulacak Avalanche test ağında yapılacak yarışma, "Ön Eleme" ve "Final" olmak üzere 2 aşamada yapılacak  olup  ön  eleme  aşaması  çoktan  seçmeli  sorularla  çevrim  içi  olarak  gerçekleştirilecek  ve değerlendirme  komitesi  tarafından  incelenecektir.  Ön  eleme  aşamasında  başarılı  olan  takımlar,  12-13 Kasım 2022 tarihlerinde  İstanbul'da gerçekleştirilecek olan  final etabına davet edilecektir. Bahsi geçen etkinlikle ilgili ayrıntılar "www.digiathon.com"adresinde yer almakta olup etkinlik başvuruları 28 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında 
söz konusu adres üzerinden yapılabilecektir. 

İlgili Dosyalar