PASİF ÖĞRENCİLİK HK. // ABOUT PASSIVE STUDENSHIP

PASİF ÖĞRENCİLİK HK. // ABOUT PASSIVE STUDENSHIP

PASİF ÖĞRENCİLİK HK. / ABOUT PASSIVE STUDENTSHIP

PASİF ÖĞRENCİLİK HAKKINDA DUYURU

2022-2023 DERS KAYITLARINI TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ'E

ÖNEMLİ DUYURU!

 DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Üniversitemizde 2022-2023 Güz yarıyılı kayıt işlemleri, Akademik takvimde ilan edildiği 27- 30 Eylül 2022 süreçlerde gerçekleşmektedir.

2022-2023  Akademik Yılı Güz yarıyılı ders ekleme-bırakma ve geç kayıt haftası 10-14 Ekim 2022  tarihleri arasında gerçekleşecek ve 15 Ekim  2022 tarihi itibari ile ders hareketi olmayan,  süreci tamamlamayan öğrencilerin statüsü eğitim dönemlerine sayılarak ''Pasif Öğrenci'' statüsüne çekilecektir.

İlgili Mevzuatlar gereği pasif öğrenci statüsünde bulunan öğrencilerimiz;

   E -Devletten ve Üniversitemizden Belge alamazlar.

                                               Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Konuyu bir kez daha önemle hatırlatır, başarılı bir dönem geçirmenizi dileriz.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eylül 2022

  

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT 2022-2023 PASSIVE STATUS STUDENTSHIP!

 DEAR STUDENT;

2022-2023 Fall Semester registrations are being held as stated at our Academic Calendar 27-30 September 2022 in our university.

2022-2023 Academic Year Fall Semester Add-Drop and late registration dates are between 10-14 October 2022. At 15 October 2022 students without any registration will be marked as "Passive Student" status and it will be counted on their education period.

Because of related regulations, passive students;

Cannot receive documents from E-Devlet or from our University

        Cannot benefit from student rights.

Please be informed about this utmost important subject and we wish you best of luck on your new semester.

 

Students Affair Department

September, 2022

 

 

İlgili Dosyalar