arch490t bitirme projesi

arch490t bitirme projesi
arch490 graduation project

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Hasköy Semti'nde, Haliç'in kuzey kıyısında, Kasımpaşa ile Sütlüce arasında, Haliç'in güney kıyısındaki Fener ve Balat semtlerinin karşısında; yaratıcı endüstriler alanlarında faaliyet gösteren grupların ve bireylerin, kolektif ya da bireysel olarak üretimler yapabilmelerine ve üretimlerini sergileyebilmelerine imkan sağlayacak bir kompleks yapılar bütününün, yakın çevresi ile birlikte tasarlanması.
Designing an entire complex with its immediate surroundings that will enable groups and individuals operating in the fields of creative industries to produce and display their productions in Hasköy District of Beyoğlu in İstanbul, between Kasımpaşa and Sütlüce on the northern coast of The Golden Horn, across Fener and Balat districts located on the southern coast of The Golden Horn.

YürütücülerInstructors: Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy, Doç Dr. Özlem Sıla Durhan, Dr. Öğr. Üyesi Elif Süyük Makaklı, Dr. Öğr. Üyesi Didem Boyacıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Tümerkan İbiş. RaportörlerAssistants: Araş. Gör. Nil Döğerlioğlu, Araş. Gör. Ekrem Kaynar.

İlgili Dosyalar