Duyurular

Paylaş

IŞIK'LI AKADEMİK EĞİTİM MODELİ

Üniversite eğitimi orta öğretimden çok farklıdır ve öğrencilerden özel bazı yetenek, yaklaşım ve birikimleri bekler. Işık Üniversitesi'nin sağladığı evrensel düzeydeki üniversiter bilgiyi almaya hak kazanmış başarılı öğrencilerimizi bu yetilerle donatmak ve onları çok üst düzeydeki üniversite eğitiminin tüm kapasitesini içselleştirecek bir düzeye taşımak istiyoruz. Öte yandan günümüz dünyasında üniversite eğitimi katı bir disiplin anlayışının çok ötesine geçmiş, disiplinler arası bir özellik kazanmıştır. Bölüm ayrışmaları yerine bölüm birleşmeleri bugünün anlayışına uygundur.

"IŞIK'lı Akademik Eğitim Modeli" öğrencilerimize tüm bu nitelikleri vermeyi öngören bir modeldir.  Bu yeni ve özgün model geleneksel üniversite modellerini aşarak, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunlar yetiştiren yepyeni bir eğitim modelini hedefliyor. Işık Üniversitesi'nin öngördüğü bileşik, entegre ve modüler model için de ilk yılda uygulanacak bu yöntem hayati bir önem taşımaktadır. Farklı disiplinlerin deneyimlerine sahip öğrencilerimiz daha sonraki yıllarda da bu yaklaşımla çok daha yüksek bir birikim kazanacaktır.

Hepsinden önemlisi bu modelle iç içe geçen bir yılın sonunda öğrencilerimiz kendi yeteneklerini, eğilimlerini ve gerçekten çalışmak istedikleri alanı çok daha iyi tanıyacak ve kariyerlerine o doğrultuda yön vereceklerdir.

IŞIK'lı Akademik Eğitim Modeli ile, üniversitenin ilk yılında hiçbir bölüm ve fakülte ayrımı gözetmeksizin tüm öğrencilerimize

 • interdisipliner bir anlayış içinde,
 • kendi alanları dışında kalan çalışma alanlarının bilgisini aktaran
 • karmaşık problem çözmek için gerekli olan çoklu düşünme yetisini kazandıran
 • yaratıcı düşünme becerisini veren
 • stratejik planımızda öngörülen çeviklik, uyum ve direnç kapasitesini sağlayan
 • gerçek yeteneklerini bulmalarını öngören
 • evrensel üniversiter bilgiyi aktaran
bir eğitim sunuyoruz.

Böylece;

 • Ülkemizin farklı bölgelerinden, farklı liselerinden ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere disiplinerarası yaklaşımlarla, üniversite eğitimi kavramı altında çok daha bütüncül ve kültürel formasyonlar kazandırılması,
 • Orta öğretim sisteminden gelen öğrencilere, yüksek öğretimin temel işlevi olan araştırmacılığa ve yüksek akademik bilgiye erişimini kolaylaştıracak bir formasyon verilmesi,
 • Bilimsel düşüncenin birbirinden çok farklı alanlarda benzer yöntemleri uyguladığının gösterilmesi, böylelikle öğrencilerin farklı disiplinler arasındaki etkileşimler ve kesişmeleri üniversite eğitimlerinin çok erken bir evresinde yakalaması,
 • Üniversite eğitimini kendi içine dönük bölüm ve program anlayışından çıkararak daha kapsayıcı bir perspektifte, günümüz iş dünyasının üniversite mezunlarının sahip olmasını beklediği kişisel yetkinliklerin kazandırılması yolunda ilk bilgilerin ulaştırılması,
 • Öğrencilerin, tercih ettiği program yanında, diğer programları da yakından tanıyarak, ilgi alanlarındaki başka bir programda ÇAP/YAP olanaklarıyla hem eğitimlerini hem hayatlarını şekillendirebilecekleri temelin sağlanması amaçlanmaktadır.
 

HAYDİ SİZ DE GELECEĞİNİZE ve KARİYERİNİZE IŞIK TUTABİLMEK İÇİN
IŞIK'LI AKADEMİK EĞİTİM MODELİNİ SEÇİN…

İlgili Dosyalar