Duyurular

Paylaş

ÖĞRENCİMİZ BEGÜM ÖZKAN TÜBİTAK STAR STAJYER ARAŞTIRMACI BURSİYERİ OLDU

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Türkçe) programı öğrencimiz Begüm Özkan TÜBİTAK STAR Stajyer Araştırmacı Burs Programından bursiyer olmaya hak kazandı.
 
Öğrencimiz Begüm Özkan, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım'ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 destekli ve 121K261 numaralı "Videokonferans Aracılığı ile Nöropsikolojik Test Uygulanmasının Güvenilirliğinin İncelenmesi" başlıklı projesinde 6 ay süreyle görev alacak.
 
TÜBİTAK tarafından Lisans Öğrencilerinin çalışmalarının desteklenmesi amacıyla her yıl TÜBİTAK STAR "Stajyer Araştırmacı Burs Programı" açılmaktadır. Program kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, analitik düşünme, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkânı tanınmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Günet Eroğlu'nun yürütücüsü olduğu disleksi projesi, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü

Disleksi, nörolojik kökeni olan özel bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksi, doğru ve akıcı kelime tanımadaki zorluklar ve zayıf heceleme yetenekleri ile tanımlanıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 7.8 milyon tanılı ve tanısız disleksili kişi, dünyada yaklaşık olarak 750 Milyon disleksili kişi bulunmakta.

Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Günet Eroğlu'nun yürütücüsü olduğu disleksi konulu TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Söz konusu 122E085 nolu proje ile disleksili kişilerin okuma becerilerinin göz hareketleri, insan sesi, okuma kalitesi ve odaklanma gücü üzerinden verilen nöro geribildirim ile geliştirilmesi hedeflenmekte. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Günet Eroğlu, özellikle, sosyo ekonomik olarak düşük gelirli disleksili çocukların ve ailelerinin, düşük maliyetli bir mobil yazılım ile evde, çocuğun okuma becerilerini artırmalarını ön gördüklerini dile getiriyor. Dr. Eroğlu sözlerine şöyle devam ediyor: "Projemizin ana amacı, tüm dünyada 750 Milyon disleksili kişiye öğrenme güçlüklerini azaltıcı, ucuz ve etkinliği yüksek, dil bağımsız bir çözümün ortaya konmasıdır.Bu proje ile nöro geribildirim için başlık gerektiren EEG sinyalleri yerine göz hareketleri ve ses kaydı kullanılacaktır. Ek bir donanım maliyeti getirmeyeceği ve sadece bir mobil uygulama üzerinden kullanılabileceği için aileler tarafından daha kolay erişilebilir olacaktır. Projemiz ile ekip üyelerinin, disleksi gibi beyin durumlarının geliştirilmesi için göz hareketlerinin kullanımı konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmaları hedeflenmektedir. Işık Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, projenin başvuru aşamalarında büyük destek olmuştur."

Projede Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Fehim Arman (Acıbadem Hastanesi), Çocuk Nörolojisi uzmanı Prof. Dr. Serap Teber (Ankara Üniversitesi)  Danışman olarak yer alacaktır. Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Dr. Rahim Dehkharghani Araştırmacı olarak destek olacağı bilgisini veren Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Günet Eroğlu, yaklaşık 30 ay sürmesi beklenen projede, 2 Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora bursiyeri, 1 Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora bursiyeri yer alacağını da belirtti. 

Projenin hem disleksili çocukların okuma becerilerini artırmasına, hem de ülkemizdeki yetişmiş insan gücünün artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmekte. Proje bütçesi ise toplamda 280,000 TL.

Proje için etik kurul onayı Acıbadem Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan alındı. Klinik çalışma için hasta kabulüne Ocak 2024'te başlanacak projenin klinik çalışmanın yaklaşık olarak 1 yıl sürmesi planlanmakta.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk'ün yürütücüsü olduğu iklim değişikliğiyle mücadele projesi, TÜBİTAK 3501

İklim değişikliğine uyum ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması durumunda azaltılabilecek ısınma seviyeleri ile ilişkili risklerin ifade edilmesi açısından, Avrupa, Akdeniz Havzası ve Türkiye için yapılacak gelecek iklim değişikliği projeksiyon çalışmalarının önemi çok büyük. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından, sıcak dalgaları, şiddetli yağışlar ve bununla birlikte oluşan seller sebebiyle aşırı hava olayları ile ilgili her çalışma önem taşıyor. 

Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk'ün yürütücüsü olduğu "Avrupa'daki aşırı hava olaylarının bölgesel iklim modelleri kullanılarak öngörülen değişikliğinin ölçeklenebilirliği" konulu proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Söz konusu121Y587 nolu proje ile Akdeniz Havzası ve Avrupa üzerindeki aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetindeki değişimin bölgesel iklim modeli projeksiyonları kullanılarak araştırılması amaçlanmakta. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk, aşırı hava olaylarındaki değişimin küresel iklim modellerinden elde edilen her bir küresel sıcaklık artışına vereceği tepkinin, ölçeklendirme yöntemi kullanarak analiz edilmesi hedeflediklerini belirtti. "Ana hedef aşırı hava olaylarındaki değişimin ölçeklenebilirliğinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada hem aşırı hava olaylarındaki değişim hem de iklim sisteminin küresel ısınmaya karşı verdiği tepkiyi iklim modellerinin ne kadar güvenilir bir şekilde simüle ettiğinin araştırılması da hedeflenmektedir. Küresel sıcaklık artışı ile aşırı hava olaylarının aynı hızda artmayacağı aşikârdır" diye konuşan Dr. Tuğba Öztürk, dolayısıyla, bu ilişkinin kurulması ve model projeksiyonlarında hangi yıllardan itibaren daha güvenilir sonuçların görüleceği çalışmasının özellikle iklim değişikliği sıcak noktası olarak adlandırılan ve aşırı hava olaylarının daha sık ve şiddetli görüldüğü Akdeniz bölgesi için önemli olduğuna da dikkat çekti. 

Proje ile aşırı hava olaylarının gelecek projeksiyonları ile özellikle iklim değişikliği etki ve iklim değişikliğine adaptasyon çalışmaları ve bölgesel iklim modelleme alanına katkı sağlayacaklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk, aynı zamanda özellikle Türkiye üzerinde bu tarz gelecek iklim modelleme çalışmalarının az olması nedeniyle uluslararası literatürün yanında ulusal literatüre de yapacağı katkının önemli olduğuna dikkat çekti. 

Bu araştırmada bölgesel iklim modelleme konusunda dünyada tanınmış ve saygın iklim bilimcilerden biri olan Prof. Jens Hesselbjerg Christensen'in danışman olarak görev alacağı bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, "Prof. Christensen IPCC'nin yayınladığı neredeyse tüm değerlendirme raporlarının bölgesel iklim projeksiyonları bölümlerinde başyazarlar arasında yer aldığından dolayı bu araştırmaya sağlayacağı katkının değeri büyüktür. Yurtdışı danışman Prof. Christensen ve iki adet yüksek lisans öğrencisi bursiyer ile çalışmamızı 2,5 senede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Proje 1 Haziran 2022'de başladı ve 1 Aralık 2024'de bitirilmesini öngörüyoruz. Bursiyerlerin de bu alanda yetişmiş bilim insanı olma yolundaki ilk adımlarını bu proje sayesinde atmalarını amaçlıyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.

İlgili Dosyalar