Ders Planı

Uzaktan eğitim şeklinde ve tezsiz yüksek lisans olarak yapılan bu program;  toplam 10 adet zorunlu dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.

UZAKTAN EĞİTİM FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)
YY Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Z/S
1 BUS551T Kurumsal Finans 3+0 7 Z
1 BUS552T Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3+0 7 Z
1 BUS553T Finansal Veri Analizi 3+0 7 Z
1 BUS504T Mali Tablolar Analizi 3+0 7 Z
1 BUS555T Türkiye Ekonomisi 3+0 7 Z
2 BUS556T Finansal Ekonometri 3+0 7 Z
2 BUS557T İleri Kurumsal Finans 3+0 7 Z
2 BUS558T Uluslararası Finans 3+0 7 Z
2 BUS559T Bankacılık ve Risk Yönetimi 3+0 7 Z
2 BUS520T Araştırma Yöntemleri 3+0 7 Z
3 BUS598T Mezuniyet Projesi 0+0 20 Z
TOPLAM 30+0 90

İlgili Dosyalar