Başvuru Bilgileri

Tezsiz ve tezli Program başvuruları online olarak yapılmaktadır.

Online Başvuru Formu


Başvuruları kabul edilen adaylar, kesin kayıt yaptırırken Maslak Kampüsü'nde bulunan Öğrenci İşleri Ofisi'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir.

Kesin Kayıt Evrakları
  1. Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
  2. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
  3. Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
  4. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu 
  5. Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir.

Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.) 
** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir. 

Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Dilek Teker
dilek.teker@isikun.edu.tr

Program Koordinatörü
Dr. Öğretim Üyesi Levent Polat
levent.polat@isikun.edu.tr

İletişim
Adres: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 106, 34485, Maslak/İstanbul
lee@isikun.edu.tr
444 07 99 / 6127-28-29
(Navigasyonda açmak için adrese tıklayınız)

İlgili Dosyalar